Find a Doctor
 
Co mohu očekávat
FDA approved

Co mohu očekávat


01: Je pro mne systém AspireAssist vhodný?

Vy a váš lékař podle vašeho celkového zdravotního stavu, životního stylu, cílů při hubnutí a dalších faktorů společně rozhodnete, zda je pro vás systém AspireAssist vhodný. I když se mnoho lidí domnívá, že se jedná o velmi účinnou pomůcku k hubnutí, pamatujte, že jakákoli metoda hubnutí vyžaduje odhodlání a pilné úsilí. Níže je uvedeno několik podmínek, které musíte před zvolením systému AspireAssist pečlivě zvážit.

MUSÍTE BÝT ODHODLANÍ K ÚPLNÉ ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU

Chování při jídle souvisí s emočními spouštěči a spouštěči v okolním prostředí. Chcete-li, aby byla vaše léčba co nejúspěšnější, je třeba se těmito problémy zabývat. K provedení této změny jsou potřebné různé zdroje podpory, včetně individuálního poradenství ohledně životního stylu anebo podpůrných pacientských skupin a online komunitní fóra. V průběhu změny životního stylu se musíte aktivně zúčastnit některé z těchto činností, případně všech, a otevřít se spolupráci s vaší klinikou a ostatními pacienty. Nejúspěšnější uživatelé systému AspireAssist se poté, co začnou ubývat na váze, postupně naučí vybírat si zdravější potraviny, zmenšit velikost porcí a zařadit do svého rozvrhu pravidelnou fyzickou aktivitu. Svačiny a vysoce kalorické nápoje jako pivo nebo limonády se často neodsávají, takže jejich příjem musíte omezit na zdravé množství a vybírat si alternativy s nižším počtem kalorií.

ODSÁVÁNÍ ZABERE ČAS

Jakmile se vám začne lépe dařit odsávání a dobré rozžvýkání potravy, bude odsávání jídla trvat pouze 5–10 minut. Zpočátku však může odsávání po každém jídle trvat déle. Než vám bude zaveden systém AspireAssist, ujistěte se, že můžete zařadit do svého rozvrhu pravidelné odsávání po každém jídle. Zvažte svůj rozvrh v práci, doma, o víkendech a ve vztahu k vaší rodině či přátelům. I když nevadí, pokud občas odsávání vynecháte, nejúspěšnější pacienti odsávají téměř každý den třikrát denně.

POTRAVU BUDETE MUSET DŮKLADNĚ ROZŽVÝKAT

Velké kusy potravin sondou neprojdou, takže aby bylo odsávání účinné, musíte se naučit každé sousto důkladně rozžvýkat. I když se to může zdát snadné, změna způsobu žvýkání (stejně jako je tomu u jiných celoživotních zvyků) je náročná a vyžaduje čas. Důkladné žvýkání znamená, že jídlo vám bude déle trvat, pomůže vám však také více o jídle přemýšlet. Podle pacientů, kteří úspěšně používali systém AspireAssist, pomáhá důkladné žvýkání zmenšovat velikost porcí a přestat jíst, jakmile se člověk nasytí.

PROMYSLETE SI VAŠI PODPŮRNOU SÍŤ

Je důležité, abyste do své podpůrné sítě zařadili svou rodinu a své nejbližší. Během procesu změny budete potřebovat podporu lidí, kteří vás obklopují. Mají totiž největší vliv na to, zda se chováte zdravě – například podporou vašeho úsilí o větší aktivitu a zdravější stravování a vyčlenění času pro odsávání z vašich obvyklých činností.

NECHTE SI PO ZÁKROKU ČAS NA ZOTAVENÍ

Proces zotavení je obecně rychlejší než při invazivních bariatrických zákrocích. Většina pacientů se vrátí domů stejný den, někteří však mají první 2–3 dny citelné bolesti. Bolest lze obvykle zvládnout pomocí léků, můžete však potřebovat několik dní pracovní neschopnosti či úlevy od jiných pracovních povinností, aby mohlo proběhnout hojení.

BUDETE PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVOVAT LÉKAŘE

Váš lékař vás požádá, abyste v prvním roce každý měsíc či dva (později méně často) navštěvovali jeho ordinaci, aby mohl sledovat vaše pokroky, kontrolovat elektrolyty a ostatní významné ukazatele v krvi a ujistit se, že je místo implantace kožního portu Skin-Port v pořádku. Jestliže máte náročnou práci nebo rodinnou situaci nebo bydlíte daleko od ordinace lékaře, zvažte, zda této léčbě můžete věnovat péči, kterou potřebuje.

02: Normální zdravý životní styl

Hubnutí by nemělo zbavit život zábavných stránek – jakými jsou občasný oběd s přáteli, sklenička vína u večeře nebo domácí jídlo s rodinou. Ačkoli střídmost je důležitá, používání systému AspireAssist vám neklade žádná zvláštní omezení ohledně toho, co a kdy můžete jíst a pít. Když začnete hubnout, postupně se naučíte, jak si vybírat zdravé možnosti tak, aby bylo vaše tělo štíhlejší a zdravější.

Systém AspireAssist představuje pomocnou ruku na vaší cestě k váhovému úbytku, musíte však být k této změně odhodláni! Při použití systému AspireAssist je klíčem k úspěchu pravidelné odsávání po většině hlavních jídel. U nejúspěšnějších pacientů se stane součástí běžného života, stejně jako čištění zubů. Rovněž se potřebujete naučit, jak pečlivě rozžvýkat potravu a vypít spoustu vody, aby se potrava odsávala snadněji.

Pacienti se v programu úpravy životního stylu rovněž naučí zdravějšímu chování. Pro mnoho pacientů je časné dosažení váhového úbytku v kombinaci s programem úpravy životního stylu povzbuzením, aby si časem osvojili zdravější způsob života. Systém AspireAssist může navíc snižovat stres a úzkost spojené s jídlem a přispívat ke zvýšení sebejistoty v souvislosti s jídlem a zdravou stravou.

03: Co očekávat po zákroku

Cesta k váhovému úbytku se systémem AspireAssist je pro každého člověka jiná. Tato kapitola vám poskytne celkový přehled, co můžete od této léčby očekávat v průběhu prvních dní, týdnů, měsíců a dále.

FÁZE ZOTAVENÍ (PRVNÍ 1 AŽ 3 DNY PO ZÁKROKU)

Právě se vydáváte na cestu, která pozitivně změní váš způsob života. Určitě se těšíte na start! Nejprve si však musíte ponechat nějaký čas na zotavení. Během jednoho či dvou následujících týdnů se musí stabilizovat stomie, neboli nově vytvořený průchod pro sondu. Tento proces se podobá hojení kůže po novém piercingu v uchu. Většina pacientů se vrátí domů za jednu nebo dvě hodiny po zákroku. Váš lékař vám předepíše léky utišující bolest a antibiotika, která budete užívat doma. Během několika prvních dnů budete možná pociťovat nepohodlí nebo bolest, léky vám však pomohou. Pacienti se obvykle mohou začít sprchovat za dva dny po zákroku, váš lékař vám však sdělí konkrétní pokyny podle vašeho zdravotního stavu a pokroků. Rovněž se dozvíte, jak pečovat o stomii.

FÁZE HOJENÍ (3. AŽ 10. DEN)

Zdravotnický tým, který o vás pečuje, bude nadále kontrolovat, zda hojení správně pokračuje. Pacienti se zpravidla vrátí do práce a obnoví obvyklou činnost v průběhu několika dnů, je však pravděpodobné, že během této fáze hojení budete pociťovat jisté nepohodlí. I když se vrátíte k obvyklému způsobu života, měli byste nadále pečovat o stomii a užívat všechny předepsané léky. Do konce této fáze by se vaše stomie měla zhojit a budete se moci koupat, plavat a cvičit v plném rozsahu.

PŘIPOJENÍ KOŽNÍHO PORTU SKIN-PORT (10. AŽ 14. DEN)

Za 10 až 14 dní se vrátíte do ordinace vašeho lékaře a necháte si k sondě A-Tube přesně v úrovni povrchu kůže, připojit kožní port Skin-Port. Trvá to pouze několik minut a je to zcela bezbolestné. Ihned po připojení můžete začít používat systém AspireAssist. Váš tým zdravotníků vám ukáže, jak se úspěšně používá systém AspireAssist, včetně toho, kdy a jak účinně odsávat. Toto je nejlepší doba pro zahájení programu úpravy životního stylu a provedení postupných změn návyků ve stravování a cvičení.

Po této návštěvě si vezmete s sebou domů základní soupravu AspireAssist. Tato souprava má následující součásti: 1) Nádobku Companion, malé zařízení (přibližně o velikosti vaší dlaně), kter slouží jako pomůcka při vyprazdňování potravy z vašeho žaludku, 2) související příslušenství, a 3) malou přenosnou taštičku pro uložení těchto pomůcek. Přenosná taštička je malá a nenápadná, takže ji lze nosit v kabelce nebo v kufříku. Přenosnou taštičku byste měli začít s sebou neustále nosit, abyste mohli po každém jídle začít odsávat.  

04: Co lze očekávat v prvním roce

ZAČÍNÁME SE SYSTÉMEM ASPIREASSIST (1. MĚSÍC)

Během prvního měsíce mnoho pacientů pozoruje velmi rychlý váhový úbytek! Cílový váhový úbytek je přibližně 1/2 až 1 kilogram týdně, je však pravděpodobné, že během několika prvních týdnů bude váhový úbytek rychlejší. Průběh bude u každého velmi odlišný a zvykání si na nový systém může nějakou dobu trvat. Během této doby se začnete učit, jak použití systému začlenit do běžného denního života a jak systém AspireAssist pohodlně používat. Do konce prvního měsíce pacienti mohou pociťovat nárůst energie a zlepšení kontroly nad svým zdravotním stavem. A také vám možná začnou být volné šaty!

Váš lékař vás také bude pečlivě sledovat, aby se ujistil, že hubnete úspěšně a zdravě. Po několika týdnech používání systému AspireAssist většina pacientů absolvuje následnou kontrolu u lékaře. Během této návštěvy lékař možná zkrátí sondu, aby ji upravil podle případného váhového úbytku v okolí místa, kde je zavedena.

V této době se také můžete stát členem podpůrné skupiny pacientů užívajících systém AspireAssist. Tyto skupiny jsou výbornou metodou, jak si zachovat motivaci, vzájemně se učit a nesejít ze správné cesty!

POKRAČOVÁNÍ VEDE K VÝSLEDKŮM (2. – 6. MĚSÍC)

Jestliže budete pravidelně odsávat, bude rychlý váhový úbytek pokračovat! V této době byste již měli být schopni odsávat rychleji a účinněji. Budete mít zavedeny rutinní postupy, mimo jiné kde a jak je odsávání začleněno do vašeho denního rozvrhu. V této době byste se měli soustředit na odsávání po každém jídle, 2–3krát denně. Je důležité, abyste byli nadále sledováni vaším zdravotnickým týmem. Pacienti se obecně vrací na kontrolu do ordinace svého lékaře přibližně jednou za měsíc. Součástí těchto návštěv mohou být vyšetření krve, která zajistí, že hladiny elektrolytů a jiné ukazatele v krvi zůstanou ve zdravém rozmezí a že bude podle potřeby zkracována sonda A-Tube.

Do konce šestiměsíčního období pacienti, kteří pravidelně odsávají, ztratí přibližně 40 % své nadváhy. Při těchto dramatických změnách váhy mnoho pacientů začne pozitivně měnit svůj život. V programu úpravy životního stylu se naučíte lépe si vybírat potraviny a pomalu zvyšovat úroveň své fyzické aktivity. V průběhu těchto několika měsíců pravděpodobně zhubnete o jednu nebo dvě velikosti. Odměňte se za pilnou práci nákupem nových šatů!

SOUSTŘEĎTE SE NA POZITIVNÍ ZMĚNY ŽIVOTNÍHO STYLU (6. – 12. MĚSÍC)

U mnoha pacientů pokračuje po 6 měsících hubnutí pomaleji. Se snížením tělesné hmotnosti bude potřeba, abyste snížili počet kalorií, které vaše tělo vstřebává, a mohli tak dál ubývat na váze. Teď bude pravidelné odsávání ještě důležitější. V této době je ideální zaměřit se a změnu životního stylu směrem ke zdravému a vyváženému životu. Se štíhlejším tělem bude cvičení snadnější než kdy dříve a poradenství ohledně životního stylu vás vyzbrojí mnoha nástroji k vypěstování zdravějších stravovacích návyků.

I když lékař bude nadále sledovat vaše pokroky, po šesti měsících se frekvence návštěv u lékaře zpravidla sníží. Také zkracování kožního portu Skin-Port bude teď méně časté. Mnoho pacientů dosáhne cílového váhového úbytku do konce prvního roku pravidelným odsáváním a postupnou změnou způsobu života.

05: Udržení váhového úbytku

UDRŽENÍ ÚSPĚCHU (1. ROK A DÁLE)

Po dosažení cílové váhy se musíte nadále soustředit na udržení váhového úbytku! Po jednom roce mnoho pacientů zjišťuje, že se stravují zdravěji než kdy dříve – jedí menší porce, zařazují do jídelníčku zdravé a výživné potraviny a omezují svačiny mezi jídly. S těmito novými stravovacími návyky si mnoho pacientů dokáže udržet tělesnou hmotnost i při méně častém odsávání– jednou denně nebo i méně. Jiní při snížení četnosti odsávání začnou znovu přibývat na váze. Vy a váš zdravotnický tým společně zjistíte, jaký postup je pro vás nejlepší.

I když se frekvence návštěv u lékaře po prvním roce snižuje, váš zdravotnický tým bude nadále pravidelně sledovat vaše pokroky. Jestliže jste členy podpůrné skupiny pacientů, bude důležité udržovat s touto skupinou kontakt i po uplynutí jednoho roku, abyste si udrželi motivaci k dlouhodobému snížení váhy.

ODSTRANĚNÍ SYSTÉMU ASPIREASSIST

Někteří pacienti si mohou přát, aby byl systém AspireAssist po dosažení požadovaného váhového úbytku z jejich těla odstraněn. Pokud jste významně změnili svůj způsob života, je to možné bez opětovného váhového přírůstku. Všem pacientům doporučujeme, aby před vyjmutím systému AspireAssist přestali s odsáváním na dobu nejméně tří měsíců, aby zjistili, zda dokáží udržet váhový úbytek bez použití tohoto systému. Mnoho pacientů si raději systém AspireAssist ponechá a zajistí si tak udržení váhového úbytku.

06: Časté otázky

Q: Do patients eat more to compensate for aspirated calories?

There is no evidence in our clinical studies of patients using the device as an excuse to eat more, or eating more to compensate for aspirated calories. In fact, clinical data indicate that patients exhibit better self-restraint, less disinhibition, and no tendency to binge eat. These results suggest that many obese people eat excess calories because of environmental influences (stress, social activities, desire to taste specific foods etc.), rather than a signal from their bodies to eat a certain amount of calories every day.

Q: Is the AspireAssist permanent?

Lifestyle Therapy is given in conjunction with the AspireAssist so patients can gradually learn healthy eating and exercise behaviors while they are losing weight. For those patients who are successful in modifying their lifestyle sufficiently, the tube can be removed without re-gaining weight. Our trials show that most patients who start this therapy elect to continue it to ensure that weight loss is maintained. However, if the AspireAssist is needed to maintain weight loss, it is likely weight regain will occur if therapy is stopped.

Q: Do patients get enough nutrients while using the AspireAssist?

Aspiration only removes about a third of the ingested meal, and food removal is uniform. It effectively provides “portion control” without deprivation, so it’s similar to being compliant with a reduced calorie diet. Therefore, most patients do not need to take additional supplements. Most doctors will also recommend a multivitamin, as with any weight loss regimen including dieting. Additionally, patients are monitored carefully for nutrient or electrolyte imbalance, and to ensure that weight loss occurs at a healthy rate.

Q: Why does the system only remove 30% of the calories?

After a “complete” aspiration (when food stops draining), about 70% of the calories are still left in the stomach or intestines. This happens for several reasons: 1) some food has already been passed to the small intestine for absorption; 2) the tube sits mostly in the upper portion of the stomach so food in the bottom portion of the stomach is not aspirated; and 3) some food may not fit through the tube. Our studies have shown that patients attempting to completely empty a meal can remove about 30% of the calories on average.

Q: Are infections a problem?

In clinical studies, we have seen no major infections, but have seen occasional minor infections which were resolved with conservative treatment. As with PEG tubes, the body “heals” around the implanted tube, reducing susceptibility to infection. Patients are instructed to regularly inspect their site for redness and inflammation and contact their doctor if they notice any change.

Q: How is this different from bulimia?

Bulimia is a psychological illness characterized by excessive and uncontrolled binging episodes followed by purging. Bulimia is medically unsupervised, while the AspireAssist is used under the control of a physician and electrolytes and metabolites are carefully monitored. The AspireAssist does not cause bulimia. Successful aspiration requires careful chewing and slower eating, which is quite opposite from an uncontrolled binging episode. One of the primary dangers of bulimia is the damage to the teeth and esophagus due to stomach acid; the AspireAssist poses no such risk.

Additionally, there is little overlap between people with bulimia and obesity. Patients who wish to begin therapy with the AspireAssist will undergo screening for bulimia and other psychological illnesses to make sure they are eligible for therapy.

Q: Can patients do normal activities, like take a bath or swim, with the AspireAssist?

Yes, once the body has healed around the tube, people with the AspireAssist can swim, exercise, or engage in other activities that are part of normal daily life!

Q: Where is the AspireAssist available?

The AspireAssist is now FDA approved, and is now available in the United States. The AspireAssist is also approved for sale in Europe, Australia, New Zealand, and select additional regions. Click here to learn more about availability in your area.

Q: I’ve already had bariatric surgery. Am I eligible for the AspireAssist?

It depends on the type of surgery you had and your personal health factors, so you will need to discuss this with an AspireAssist-trained doctor. If you’ve had a permanent procedure (for example, gastric bypass), there may not be enough space in the stomach for the tube, so you may not be a candidate for the AspireAssist. Patients who have had a Gastric Band may be eligible for the AspireAssist, but should speak to a doctor directly. Only a physician can determine if the AspireAssist is appropriate for you.

07: Příběhy úspěchu

Podívejte se, co říkají uživatelé systému AspireAssist o své cestě ke zhubnutí a o tom, jak pomocí systému AspireAssist dosáhli úspěchu.