Find a Doctor
 
Vad du kan förvänta dig
FDA approved

Vad du kan förvänta dig


01: Är AspireAssist det rätta valet för mig?

Du och din läkare kan tillsammans bestämma om AspireAssist är det rätta valet för dig, baserat på din allmänna hälsa och livsföring, dina viktminskningsmål och andra faktorer. Även om många tycker att det är ett mycket effektivt viktminskningsverktyg, tänk på att alla metoder för viktminskning kräver engagemang och hårt arbete. Nedan följer några aspekter som du noga skall överväga innan du väljer AspireAssist.

DU MÅSTE VARA BEREDD ATT GÖRA EN FULLSTÄNDIG OMSTÄLLNING AV DIN LIVSFÖRING

Ätbeteende är associerat med emotionella och miljörelaterade triggare. För att uppnå dina fulla potential med denna terapi måste du bearbeta dessa problem. För att genomföra denna omställning står olika hjälpresurser till ditt förfogande, inklusive personlig livsföringsrådgivning och/eller patientstödgrupper och ett gemenskapsforum online. Du måste vara en aktiv deltagare i vissa eller alla dessa aktiviteter, och vara öppen för att samarbeta med din klinik och andra patienter under din omställning. Med tiden lär sig de mest framgångsrika AspireAssist-patienterna att välja hälsosammare mat, reducera matportionerna och starta med regelbunden fysisk aktivitet när de börjar gå ned i vikt. Snacks och kaloririka drycker såsom öl och läskedrycker aspireras ofta inte, så du behöver begränsa intaget av dessa till en hälsosam nivå och välja kalorifattiga alternativ.

DET TAR TID ATT ASPIRERA

När du blir skicklig i att aspirera och tuggar maten väl tar det 5-10 minuter att aspirera en måltid. I början tar det dock längre tid att aspirera varje måltid. Innan du får din AspireAssist bör du se till att du kan passa in regelbunden aspiration efter varje måltid i ditt schema. Planera ditt schema på arbetet, hemma, under helger och med din familj och dina vänner. Att missa en aspiration vid enstaka tillfällen är OK. De mest framgångsrika patienterna aspirerar tre gånger om dagen, nästan varje dag.

DU MÅSTE TUGGA NOGA

Stora matbitar får inte plats i slangen, så för att aspirera effektivt måste du lära dig att tugga varje matbit mycket noga. Detta kan verka enkelt, men att ändra ditt sätt att tugga (eller andra livslånga vanor) är en utmaning och tar tid att lära sig. Att tugga maten noga innebär att måltider kommer att ta längre tid att konsumera, men det hjälper dig också att bli mer uppmärksam när du äter. Framgångsrika AspireAssist-patienter säger att noggrann tuggning hjälper dem att minska portionerna och att sluta äta när de är mätta.

TÄNK PÅ DITT STÖDNÄTVERK

Det är viktigt att involvera din familj och dina närmaste vänner. Du behöver stödet från människorna i din omgivning under denna förändringsprocess. De har en stor inverkan på dina hälsobeteenden – till exempel att stödja dina ansträngningar att bli mer aktiv och att äta hälsosammare mat, och att ta dig tid från dina vanliga aktiviteter för att aspirera.

GE DIG TID ATT ÅTERHÄMTA DIG FRÅN PROCEDUREN

Återhämtningen från proceduren går i regel snabbare jämfört med invasiva bariatriska procedurer. De flesta patienter åker hem samma dag, men vissa upplever en signifikant smärta under de första 2–3 dagarna. Denna smärta kan vanligen behandlas med läkemedel, men du behöver ta några dagar ledigt från arbetet eller andra ansvar för att låta dig själv läka.

DU KOMMER ATT HA REGELBUNDNA LÄKARBESÖK

Din läkare ber dig återkomma till mottagningen varje eller varannan månad under det första året (och mer sällan därefter) för att övervaka dina framsteg, kontrollera dina elektrolytnivåer och andra blodnivåer, och säkerställa att ditt Skin-Port-ställe håller sig friskt. Om du har ett intensivt arbete eller familjeschema, eller bor långt från din läkares mottagning, överväg huruvida du kan engagera dig i den nivå av vård som krävs för denna terapi.

 

02: Normal, hälsosam livsföring

Viktminskning behöver inte ta bort det roliga i livet – till exempel sporadiska restaurangbesök med goda vänner, ett glas vin till maten eller en hemlagad måltid tillsammans med din familj. Med AspireAssist finns det inga speciella restriktioner för vad och när du kan äta och dricka, även om måttlighet är en viktig aspekt. När du börjar gå ned i vikt lär du dig gradvis att göra hälsosamma val som passar din smalare och friskare kropp.

AspireAssist är en hjälpande hand på din väg mot ett smalare liv, men du måste vara engagerad för att genomföra denna omställning! Med AspireAssist är nyckeln till din framgång att du aspirerar regelbundet efter de flesta större måltider. För flertalet framgångsrika patienter blir detta en del av deras normala rutin, som att borsta tänderna. Du måste även lära dig att tugga maten noga och att dricka mycket vatten så att maten blir enkel att aspirera.

Patienterna lär sig också hälsosammare beteenden genom programmet för förändringar i livsföringen. Tack vare den tidiga framgången med att gå ned i vikt, i kombination med livsföringsprogrammet, stimuleras många patienter till att med tiden anamma en hälsosammare livsföring. Dessutom kan AspireAssist minska stressen och oron i samband med ätandet, vilket ytterligare bidrar till ett ökat självförtroende när det gäller mat och hälsosamma matvanor.

03: Vad du kan förvänta dig efter proceduren

Viktminskningsprocessen med AspireAssist är olika för olika patienter. Detta avsnitt ger dig en allmän idé om vad du kan förvänta dig med denna terapi under de första dagarna, veckorna, månaderna och därefter.

ÅTERHÄMTNINGSFAS (FÖRSTA 1–3 DAGARNA EFTER PROCEDUREN)

Du har precis inlett en resa som kommer att förändra ditt liv på ett positivt sätt och du är säkert ivrig att komma igång! Först måste du dock låta dig själv läka. Under de kommande 1–2 veckorna behöver stomin, eller den nyskapade banan där slangen är placerad, stabiliseras runt slangen, ungefär som när huden läker runt en håltagningi en örsnibb. De flesta patienter åker hem inom några timmar efter proceduren. Din läkare kommer att skriva ut smärtstillande medel och antibiotika som du ska ta hemma. Du kan uppleva viss smärta eller obehag under de första dagarna, men medicineringen kommer att lindra obehaget. Patienter kan normalt börja duscha två dagar efter proceduren, men din läkare kommer att ge dig specifika instruktioner baserat på din hälsa och dina framsteg. Du får också instruktioner om hur du skall sköta om stomistället.

LÄKNINGSFAS (DAG 3–10)

Din vårdpersonal fortsätter att övervaka dig för att se till att du läker ordentligt. Patienter återgår i regel till arbetet och normala aktiviteter inom några dagar, men du upplever troligen ett visst obehag i buken under denna läkningsfas. Även när du har återgått till ditt dagliga liv skall du sköta om stomistället och ta eventuella läkemedel som har ordinerats. I slutet av denna fas bör stomistället vara läkt och du kan då bada, simma och motionera fullt ut.  

ANSLUTNING AV SKIN-PORT (DAG 10–14)

Efter 10–14 dagar återvänder du till din läkares mottagning för att ansluta Skin-Port till A-Tube, precis på ytan av din hud. Detta tar endast några minuter och är helt smärtfritt. Efter denna anslutning kan du börja använda AspireAssist omedelbart. Din vårdpersonal kommer att visa dig hur du använder AspireAssist korrekt samt när och hur du skall aspirera på ett effektivt sätt. Detta är ett perfekt tillfälle att börja ditt Lifestyle Modification Program och göra gradvisa förändringar i dina mat- och motionsvanor.

Efter detta besök tar du med dig AspireAssist-startpaketet hem. Detta paket innehåller: 1) Companion, en liten enhet (ungefär lika stor som din handflata) som hjälper till att tömma maten från din magsäck, 2) relaterade tillbehör, och 3) ett litet fodral som du förvarar enheten i. Fodralet är litet och diskret så att det kan bäras i en handväska eller portfölj. Gör det till en vana att alltid ha med dig fodralet så att du är beredd att aspirera närhelst du har ätit en måltid.

04: Vad du kan förvänta dig under det första året

KOMMA IGÅNG MED ASPIREASSIST (MÅNAD 1)

Under den första månaden märker många patienter att de går ned i vikt mycket snabbt! Viktminskningsmålet är cirka 0,5 till 1 kg per vecka, men viktminskningen går troligen ännu snabbare de första veckorna. Resan kommer att vara mycket olika för olika patienter och det kan ta lite tid att vänja sig vid enheten. Under denna tid börjar du lära dig att passa in enheten i dina dagliga rutiner och känna dig komfortabel med att använda AspireAssist. I slutet av den första månaden kan patienter redan känna sig mer energiska och att de har kontroll över deras hälsa. Dina kläder sitter nog också lösare!

Din läkare kommer att övervaka dig noga för att se till att din viktminskning är framgångsrik och sker på ett hälsosamt sätt. De flesta patienter har ett uppföljningsbesök hos sina läkare några veckor efter att de har börjat med AspireAssist. Vid detta besök kanske vårdpersonalen också förkortar din slang för att kompensera för eventuell viktminskning runt slangstället.

Under denna tid kanske du också deltar i en stödgrupp med andra patienter som använder AspireAssist. Dessa grupper är ett utmärkt sätt att hålla sig motiverad, lära av varandra och bibehålla kursen under din resa!

FOTSÄTTA ATT SE RESULTAT (MÅNAD 2–6)

Den snabba viktminskningen kommer att fortsätta om du aspirerar regelbundet! Du bör nu aspirera snabbare och effektivare. Du kommer att ha fastsällt en rutin som innefattar var och hur aspirationen passar in i din dag. Detta är tillfällena när du fokuserar på din aspiration efter varje måltid, cirka 2–3 gånger per dag. Det är viktigt att ditt hälsoteam fortsätter att övervaka dig. Patienter återvänder i regel till läkarmottagningen ungefär en gång i månaden för en kontroll. Dessa besök kan inkludera blodprover för att säkerställa att dina elektrolytnivåer och andra blodnivåer håller sig på hälsosamma nivåer, och en kontroll för att se om A-Tube behöver förkortas.

Efter sex månader har patienter som aspirerar regelbundet normalt förlorat cirka 40 % av deras övervikt. Efter dessa dramatiska viktförändringar börjar många patienter att göra positiva förändringar i sin livsföring. Genom Lifestyle Modification Program lär du dig att göra bättre matval och att sakta öka dina fysiska aktivitetsnivåer. Under dessa månader går du antagligen ned en storlek eller två när det gäller kläder. Belöna ditt hårda arbete genom att handla lite nya kläder!

FOKUS PÅ POSITIVA FÖRÄNDRINGAR I LIVSFÖRINGEN (MÅNAD 6–12)

För många patienter fortsätter viktminskningen i ett långsammare tempo efter 6 månader. Med en reducerad kroppsvikt behöver du minska mängden kalorier som absorberas av din kropp för att fortsätta gå ned i vikt. Att aspirera regelbundet är nu viktigare än någonsin. Detta är ett utmärkt tillfälle att göra förändringar i din livsföring i riktning mot ett hälsosamt och balanserat liv. Att motionera blir enklare än någonsin med en smalare kropp, och din livsföringsådgivning kommer att förse dig med många verktyg för att utveckla hälsosammare matvanor.

Även om din läkare fortsätter att övervaka dina framsteg ökar i regel tiden mellan läkarbesöken efter sex månader. Förkortning av Skin-Port sker nu inte heller lika ofta. Många patienter uppnår sina viktminskningsmål i slutet av det första året genom att fortsätta asporera regelbundet och göra gravisa förändringar i sin livsföring.

05: Upprätthålla viktminskningen

UPPRÄTTHÅLLA DINA FRAMGÅNGAR (ÅR 1 OCH DÄREFTER)

När du har nått din målvikt måste du fokusera på att upprätthålla din viktminskning! Efter ett år upptäcker många patienter att de äter hälsosammare än någonsin – de äter mindre matportioner, de lägger in hälsosam och näringsrik mat i kosten och de begränsar sitt småätande. Med dessa nya matvanor kan många patienter bibehålla sin viktminskning med färre aspirationer – en gång om dagen eller mindre. Andra patienter börjar att gå upp i vikt om de minskar aspirationsfrekvensen. Du och ditt hälsoteam kommer att samarbeta för att ta reda på vad som fungerar bäst för dig.

Även om besöken hos din läkare blir sällsyntare efter det första året kommer ditt hälsoteam fortsätta med att regelbundet övervaka dina framsteg. Om du har en patientstödgrupp är det viktigt att hålla kontakten med denna grupp efter ett år för att behålla motivationen att hålla vikten nere på lång sikt.

BORTTAGNING AV ASPIREASSIST

Vissa patienter kanske vill ta bort AspireAssist när de har uppnått målsättningarna med sin viktminskning. Om du har gjort stora förändringar i din livsföring kan detta vara möjligt utan att du går upp i vikt igen. Vi rekommenderar att alla patienter avbryter aspirationen under minst 2–3 månader innan AspireAssist avlägsnas för att se om de kan upprätthålla sin vikt utan systemet. Många patienter väljer att behålla AspireAssist på plats för att säkerställa att de bibehåller sin viktminskning.

06: Frågor och svar

Q: Do patients eat more to compensate for aspirated calories?

There is no evidence in our clinical studies of patients using the device as an excuse to eat more, or eating more to compensate for aspirated calories. In fact, clinical data indicate that patients exhibit better self-restraint, less disinhibition, and no tendency to binge eat. These results suggest that many obese people eat excess calories because of environmental influences (stress, social activities, desire to taste specific foods etc.), rather than a signal from their bodies to eat a certain amount of calories every day.

Q: Is the AspireAssist permanent?

Lifestyle Therapy is given in conjunction with the AspireAssist so patients can gradually learn healthy eating and exercise behaviors while they are losing weight. For those patients who are successful in modifying their lifestyle sufficiently, the tube can be removed without re-gaining weight. Our trials show that most patients who start this therapy elect to continue it to ensure that weight loss is maintained. However, if the AspireAssist is needed to maintain weight loss, it is likely weight regain will occur if therapy is stopped.

Q: Do patients get enough nutrients while using the AspireAssist?

Aspiration only removes about a third of the ingested meal, and food removal is uniform. It effectively provides “portion control” without deprivation, so it’s similar to being compliant with a reduced calorie diet. Therefore, most patients do not need to take additional supplements. Most doctors will also recommend a multivitamin, as with any weight loss regimen including dieting. Additionally, patients are monitored carefully for nutrient or electrolyte imbalance, and to ensure that weight loss occurs at a healthy rate.

Q: Why does the system only remove 30% of the calories?

After a “complete” aspiration (when food stops draining), about 70% of the calories are still left in the stomach or intestines. This happens for several reasons: 1) some food has already been passed to the small intestine for absorption; 2) the tube sits mostly in the upper portion of the stomach so food in the bottom portion of the stomach is not aspirated; and 3) some food may not fit through the tube. Our studies have shown that patients attempting to completely empty a meal can remove about 30% of the calories on average.

Q: Are infections a problem?

In clinical studies, we have seen no major infections, but have seen occasional minor infections which were resolved with conservative treatment. As with PEG tubes, the body “heals” around the implanted tube, reducing susceptibility to infection. Patients are instructed to regularly inspect their site for redness and inflammation and contact their doctor if they notice any change.

Q: How is this different from bulimia?

Bulimia is a psychological illness characterized by excessive and uncontrolled binging episodes followed by purging. Bulimia is medically unsupervised, while the AspireAssist is used under the control of a physician and electrolytes and metabolites are carefully monitored. The AspireAssist does not cause bulimia. Successful aspiration requires careful chewing and slower eating, which is quite opposite from an uncontrolled binging episode. One of the primary dangers of bulimia is the damage to the teeth and esophagus due to stomach acid; the AspireAssist poses no such risk.

Additionally, there is little overlap between people with bulimia and obesity. Patients who wish to begin therapy with the AspireAssist will undergo screening for bulimia and other psychological illnesses to make sure they are eligible for therapy.

Q: Can patients do normal activities, like take a bath or swim, with the AspireAssist?

Yes, once the body has healed around the tube, people with the AspireAssist can swim, exercise, or engage in other activities that are part of normal daily life!

Q: Where is the AspireAssist available?

The AspireAssist is now FDA approved, and is now available in the United States. The AspireAssist is also approved for sale in Europe, Australia, New Zealand, and select additional regions. Click here to learn more about availability in your area.

Q: I’ve already had bariatric surgery. Am I eligible for the AspireAssist?

It depends on the type of surgery you had and your personal health factors, so you will need to discuss this with an AspireAssist-trained doctor. If you’ve had a permanent procedure (for example, gastric bypass), there may not be enough space in the stomach for the tube, so you may not be a candidate for the AspireAssist. Patients who have had a Gastric Band may be eligible for the AspireAssist, but should speak to a doctor directly. Only a physician can determine if the AspireAssist is appropriate for you.

07: Berättelser om framgång

Läs vad AspireAssist-användare säger om hur de har upplevt vägen till sina smalare liv och hur de har uppnått framgång med AspireAssist!