Find a Doctor
 
Možnosti, jak zhubnout
FDA approved

Možnosti, jak zhubnout


01: Přehled informací o obezitě

Obezita je komplexní onemocnění, které je způsobeno mnoha faktory. Nejedná se o pouhý „nedostatek vůle“, ale spíše o kombinaci kulturních, genetických a individuálních faktorů a faktorů z prostředí:

GENETIKA

U osob s jedním obézním rodičem je vznik obezity mnohem pravděpodobnější než u osob se štíhlými rodiči.

PŘÁTELÉ A RODINA

Stravovací návyky a úroveň fyzické aktivity osob ve vašem okolí mají významný vliv na to, zda se chováte zdravě.

ZDRAVOTNÍ OKOLNOSTI

Některé zdravotní okolnosti a léky mohou vést k opětovnému přírůstku na váze.

 

 

EMOCE

Rozrušující události, velké životní změny, stres nebo nuda mohou vést k tomu, že jíte, i když nemáte fyzický hlad.

ŽIVOTNÍ STYL

Větší porce potravy a snadná dostupnost „nezdravých potravin“ mohou vést k nezdravým stravovacím návykům. Napjatý rozvrh a moderní vymoženosti, jako jsou automobily a výtahy, mohou znesnadňovat zařazení fyzické námahy do každodenního života.

 

Při tolika příčinách obezity je extrémně obtížné dosáhnout dlouhodobého váhového úbytku. Většina obézních lidí vyzkoušela mnoho diet a cvičebních programů s malou úspěšností v dlouhodobém časovém horizontu. Velkým problémem je často udržení snížené váhy. Většina lidí, kteří dosáhnou krátkodobého úbytku na váze, časem zase ztracenou váhu přibere.

Bylo prokázáno, že středně velký úbytek na váze, tj. pět až deset procent původní tělesné hmotnosti, zlepšuje mnoho nežádoucích zdravotních následků obezity1. Navíc středně velký úbytek na váze snižuje riziko rozvoje onemocnění souvisejících s obezitou, jako je například diabetes2,3.

02: Nechirurgická léčba

ZÁSAH DO ZPŮSOBU ŽIVOTA

Nejčastějším přístupem k léčbě obezity je zásah do způsobu života, zahrnující změny stravování a fyzickou aktivitu. Středně velkého úbytku na váze lze často dosáhnout dietou, avšak většina lidí časem zase ztracenou váhu přibere4.

FARMAKOTERAPIE

Vhodná farmakoterapie může pacientům pomoci k dosažení váhového úbytku pěti až deseti procent za rok. Pokud však je farmakoterapie úspěšná, je nutné v ní pokračovat a po jejím ukončení snadno dochází k rychlému opětovnému přírůstku na váze. Navíc mnoho pacientů začne opět rychle přibírat na váze po jednom roce užívání léků i přesto, že léčba pokračuje. K léčbě obezity je v současné době schváleno jen málo léků a pouze jeden (orlistat, který blokuje vstřebávání tuků) je schválen k dlouhodobému použití u obézních pacientů ve Spojených státech amerických.

 

 

03: Bariatrická chirurgie a systém AspireAssist

Vzhledem k nedostatkům, kterými se jako metody vyznačují dieta a cvičení, je bariatrická chirurgie uznávána jako nejúčinnější řešení pro dosažení dlouhodobého váhového úbytku. U mnoha pacientů bylo pomocí bariatrické chirurgie dosaženo významného dlouhodobého snížení tělesné hmotnosti. Tento váhový úbytek má významné zdravotní přínosy, mimo jiné normalizaci hladiny glukózy v krvi u pacientů s diabetes mellitus 2. typu5, prevenci rozvoje diabetu v budoucnosti6, zlepšení nebo normalizaci krevního tlaku u pacientů s hypertenzí,7,8 zlepšení nebo vymizení obstrukční spánkové apnoe,9,10,11 zmenšení bolestí kloubů,12 a zlepšení zdravotně podmíněné kvality života13. Tyto možnosti chirurgického řešení však také mají mnoho potenciálních komplikací, které je nutno pečlivě zvažovat oproti možným přínosům. Systém AspireAssist je přelomová minimálně invazivní terapie, u níž bylo prokázáno, že dosahuje podobných váhových úbytků, avšak bez mnoha závažných komplikací invazivní chirurgie.

 

 

CHIRURGICKÝ BYPASS ŽALUDKU

Zákrok zvaný bypass žaludku, známý také jako žaludeční bypass Roux-en-Y, znamená vytvoření žaludečního vaku s malým obsahem podvazem nebo úplným chirurgickým přerušením žaludku. Chirurg poté k tomuto žaludečnímu vaku přímo připojí dolní část tenkého střeva. Tento postup zmenší kapacitu žaludku z přibližně 1,5 litru na přibližně 30 ml (což je zhruba objem golfového míčku) a způsobí, že potrava obejde většinu žaludku a horního oddílu střev.

VERTIKÁLNÍ TUBULIZACE ŽALUDKU

Tubulizace žaludku (tzv. „Sleeve Gastrectomy“) zmenší velikost žaludku přibližně o 80 %. Při tomto postupu chirurg odstraní většinu žaludku a zbytek sešije do trubicovitého útvaru o velikosti banánu.

ADJUSTABILNÍ LAPAROSKOPICKÁ BANDÁŽ ŽALUDKU (LAGB)

Při bandáži žaludku, jako je například bandáž metodou LAP-BAND® a Realize® Band, se kolem horní části žaludku chirurgicky obtočí nastavitelná manžeta.

SYSTÉM ASPIREASSIST

Systém AspireAssist se od invazivních chirurgických metod liší. Tento prostředek lze zavést při krátkém ambulantně prováděném výkonu a provádí se u vědomého pacienta pod sedativy, takže není nutná celková anestezie. Pokud si budete přát, lze jej kdykoli vyjmout podobným 15minutovým zákrokem, takže nedojde k žádným trvalým anatomickým změnám na trávicím ústrojí. Při použití systému AspireAssist nedochází k žádným extrémním ani náhlým změnám potravin, které můžete sníst, nebo nápojů, které můžete vypít. Namísto toho se úspěšní pacienti postupně naučí zdravému chování v doprovodném programu poradenství ohledně životního stylu.

KOLIK POTŘEBUJETE ZHUBNOUT?

Převezměte kontrolu nad svojí hmotností díky systému AspireAssist, vratnému postupu snižování tělesné hmotnosti, kterým se dosahuje dlouhodobých výsledků.

04: Porovnání možností

Pomocí diagramu zobrazeného níže zjistíte další informace o důležitých rozdílech mezi systémem AspireAssist a invazivními bariatrickými operacemi. Jestliže jste si nedokázali úspěšně udržet váhový úbytek změnami diety a cvičením, ale nechcete podstoupit invazivní bariatrickou operaci, může být pro vás systém AspireAssist správnou volbou.

AspireAssist   Adjustable Gastric Banding   Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Excess Weight Loss
(per protocol**, first year)14

 

 

Excess Weight Loss
(first year)15

 

Excess Weight Loss
(first year)15

 

Excess Weight Loss
(first year)16*

 

Serious Complications
(post-procedure pain, infection)14

 

 

Serious Complications
(Includes slippage / dilation, erosion, obstruction, death)17**

 

Serious Complications
(Includes staple line failure, leaking, bleeding, obstruction, marginal ulcer, death)17**

 

Serious Complications
(Includes staple line failure, bleeding, postoperative strictures, death)17**

 

Average Procedure Time

 

 

Average Procedure Time18

 

Average Procedure Time18

 

Average Procedure Time18

 

Anatomical Changes

 

 

Anatomical Changes

 

Anatomical Changes

 

 

Anatomical Changes

 

Endoscopic Procedure
(Non-Surgical)

 

 

Laparoscopic Surgery

 

Laparoscopic Surgery

 

 

Laparoscopic Surgery

 

Reversible

 

 

Reversible

 

Not Reversible

 

 

Not Reversible

 

 

 

 

Length of Time in
Hospital or Clinic
(on average)

 

 

Length of Time
in Hospital or Clinic
(on average)18

 

Length of Time
in Hospital or Clinic
(on average)18

 

Length of Time
in Hospital or Clinic
(on average)18

 

No Vomiting or
Dumping Syndrome
Related to the Therapy

 

 

Regurgitation / vomiting is
common initially21

 

Sugary Foods can
cause dumping

 

 

No Vomiting or
Dumping Syndrome

 

Gradually learn
healthy behaviors

 

 

Very small meals,
no drinking with meals
(~200ml or <1 cup)19

 

Very small meals
(~200ml or <1 cup)20

 

Very small meals
(~200ml or <1 cup)20

 

Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Excess Weight Loss
(per protocol**, first year)14

 

 

Excess Weight Loss
(first year)15

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Excess Weight Loss
(first year)15

 

Excess Weight Loss
(first year)16*

 

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Serious Complications
(post-procedure pain, infection)14

 

 

Serious Complications
(Includes slippage / dilation, erosion, obstruction, death)17**

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Serious Complications
(Includes staple line failure, leaking, bleeding, obstruction, marginal ulcer, death)17**

 

Serious Complications
(Includes staple line failure, bleeding, postoperative strictures, death)17**

 

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Average Procedure Time

 

 

Average Procedure Time18

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Average Procedure Time18

 

Average Procedure Time18

 

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Anatomical Changes

 

 

Anatomical Changes

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Anatomical Changes

 

 

Anatomical Changes

 

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Endoscopic Procedure
(Non-Surgical)

 

 

Laparoscopic Surgery

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Laparoscopic Surgery

 

 

Laparoscopic Surgery

 

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Reversible

 

 

Reversible

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Not Reversible

 

 

Not Reversible

 

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

 

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

 

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Length of Time in
Hospital or Clinic
(on average)

 

 

Length of Time
in Hospital or Clinic
(on average)18

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Length of Time
in Hospital or Clinic
(on average)18

 

Length of Time
in Hospital or Clinic
(on average)18

 

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

No Vomiting or
Dumping Syndrome
Related to the Therapy

 

 

Regurgitation / vomiting is
common initially21

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Sugary Foods can
cause dumping

 

 

No Vomiting or
Dumping Syndrome

 

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Gradually learn
healthy behaviors

 

 

Very small meals,
no drinking with meals
(~200ml or <1 cup)19

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Very small meals
(~200ml or <1 cup)20

 

Very small meals
(~200ml or <1 cup)20

 

 

Footnotes

*Sledování po tubulizaci žaludku trvalo 3 až 60 měsíců. **U vynikajících center může být procento vážných komplikací nižší. LAP-BAND® je registrovaná ochranná známka společnosti Apollo Endosurgery, Inc. Realize® je registrovaná ochranná známka společnosti Ethicon Endo-Surgery.

1. Goldstein DJ. Beneficial health effects of modest weight loss. Int J Obes Relat Metab Disord 1992;16:379-415.

2. Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, et al. Finnish Diabetes Prevention Study Group. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-1350.

3. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Diabetes Prevention Program Research Group.Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346:393-403.

4. Wadden TA, Foster GD, Letizia KA. One-year behavioral treatment of obesity: comparison of moderate and severe caloric restriction and the effects of weight maintenance therapy. J Consult Clin Psychol 1994;62:165-171.

5. Sugerman HJ, Sugerman EL, Wolfe L, Kellum JM, Schweitzer MA, DeMaria EJ. Risks and benefits of gastric bypass in morbidly obese subjects with severe venous stasis disease. Ann Surg 234:41-46, 2001.

6. Sjostrom CD, Peltonen M, Wedel H, Sjostrom L. Differentiated long-term effects of intentional weight loss on diabetes and hypertension. Hypertension 36:20-25, 2000.

7. Foley EF, Benotti PN, Borlase BC, Hollingshead J, Blackburn GL. Impact of gastric restrictive surgery on hypertension in the morbidly obese. Am J Surg 163:294-297, 1992

8. Carson JL, Ruddy ME, Duff AE, Holmes NJ, Cody RP, Brolin RE. The effect of gastric bypass surgery on hypertension in morbidly obese subjects. Arch Intern Med 154:193-200, 1994.

9. Sugerman HJ, Fairman RP, Sood RK, Engle K, Wolfe L, Kellum JM. Long-term effects of gastric surgery for treating respiratory insufficiency of obesity. Am J Clin Nutr 55:597S-601S, 1992.

10. Barvaux VA, Aubert G, Rodenstein DO. Weight loss as a treatment for obstructive sleep apnea. Sleep Med Rev 4:435-452, 2000.

11. Charuzi I, Ovnat A, Peiser J, Saltz H, Weitzman S, Lavie P. The effect of surgical weight reduction on sleep quality in obesity-related sleep apnea syndrome. Surgery97:535-538, 1985.

12. McGoey BV, Deitel M, Saplys RJ, Kliman ME. Effect of weight loss on musculoskeletal pain in the morbidly obese. J Bone Joint Surg 72:322-323, 1990.

13. Karlsson J, Sjostrom L, Sullivan M. Swedish obese subjects (SOS)–an intervention study of obesity. Two-year follow-up of health-related quality of life (HRQL) and eating behavior after gastric surgery for severe obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 22:113-126, 1998.

14. Sullivan S, Stein R, Jonnalagadda S, Mullady D, Edmundowicz S. Aspiration Therapy Leads to Weight Loss in Obese Subjects: A Pilot Study. Gastroenterology 2013;145:1245–1252.

15. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al. Bariatric surgery. A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2004;292:1724-1737.

16. Brethauer S, Hammel J, Schauer P. Systematic review of sleeve gastrectomy as staging and primary bariatric procedure. Surg Obes Related Dis 2009;5:469-475. 

17. Tice J et al. Gastric Banding or Bypass? A Systematic Review Comparing the Two Most Popular Bariatric Procedures. The American Journal of Medicine (2008) 121, 885-893.

18. Shi et al. A Review of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy for Morbid Obesity. Obes Surg 2010.

19. Lap-Band:
Website: http://www.lapband.com/en/live_healthy_lapband/months_beyond/lifestyle_guidelines
accessed January 6, 2012.

20. Mayo Clinic Website: http://www.mayoclinic.com/health/gastric-bypass-diet/my00827 accessed January 6, 2012.

21. Realize Band Website: http://www.realize.com/bariatric-surgery-risks-complications.htm, accessed January 6, 2012.

22. Data on file at Aspire Bariatrics.

See References