Find a Doctor
 
Vad du kan förvänta dig
FDA approved

Vad du kan förvänta dig


01: Är AspireAssist det rätta valet för mig?

Du och din läkare kan tillsammans bestämma om AspireAssist är det rätta valet för dig, baserat på din allmänna hälsa och livsföring, dina viktminskningsmål och andra faktorer. Även om många tycker att det är ett mycket effektivt viktminskningsverktyg, tänk på att alla metoder för viktminskning kräver engagemang och hårt arbete. Nedan följer några aspekter som du noga skall överväga innan du väljer AspireAssist.

DU MÅSTE VARA BEREDD ATT GÖRA EN FULLSTÄNDIG OMSTÄLLNING AV DIN LIVSFÖRING

Ätbeteende är associerat med emotionella och miljörelaterade triggare. För att uppnå dina fulla potential med denna terapi måste du bearbeta dessa problem. För att genomföra denna omställning står olika hjälpresurser till ditt förfogande, inklusive personlig livsföringsrådgivning och/eller patientstödgrupper och ett gemenskapsforum online. Du måste vara en aktiv deltagare i vissa eller alla dessa aktiviteter, och vara öppen för att samarbeta med din klinik och andra patienter under din omställning. Med tiden lär sig de mest framgångsrika AspireAssist-patienterna att välja hälsosammare mat, reducera matportionerna och starta med regelbunden fysisk aktivitet när de börjar gå ned i vikt. Snacks och kaloririka drycker såsom öl och läskedrycker aspireras ofta inte, så du behöver begränsa intaget av dessa till en hälsosam nivå och välja kalorifattiga alternativ.

DET TAR TID ATT ASPIRERA

När du blir skicklig i att aspirera och tuggar maten väl tar det 5-10 minuter att aspirera en måltid. I början tar det dock längre tid att aspirera varje måltid. Innan du får din AspireAssist bör du se till att du kan passa in regelbunden aspiration efter varje måltid i ditt schema. Planera ditt schema på arbetet, hemma, under helger och med din familj och dina vänner. Att missa en aspiration vid enstaka tillfällen är OK. De mest framgångsrika patienterna aspirerar tre gånger om dagen, nästan varje dag.

DU MÅSTE TUGGA NOGA

Stora matbitar får inte plats i slangen, så för att aspirera effektivt måste du lära dig att tugga varje matbit mycket noga. Detta kan verka enkelt, men att ändra ditt sätt att tugga (eller andra livslånga vanor) är en utmaning och tar tid att lära sig. Att tugga maten noga innebär att måltider kommer att ta längre tid att konsumera, men det hjälper dig också att bli mer uppmärksam när du äter. Framgångsrika AspireAssist-patienter säger att noggrann tuggning hjälper dem att minska portionerna och att sluta äta när de är mätta.

TÄNK PÅ DITT STÖDNÄTVERK

Det är viktigt att involvera din familj och dina närmaste vänner. Du behöver stödet från människorna i din omgivning under denna förändringsprocess. De har en stor inverkan på dina hälsobeteenden – till exempel att stödja dina ansträngningar att bli mer aktiv och att äta hälsosammare mat, och att ta dig tid från dina vanliga aktiviteter för att aspirera.

GE DIG TID ATT ÅTERHÄMTA DIG FRÅN PROCEDUREN

Återhämtningen från proceduren går i regel snabbare jämfört med invasiva bariatriska procedurer. De flesta patienter åker hem samma dag, men vissa upplever en signifikant smärta under de första 2–3 dagarna. Denna smärta kan vanligen behandlas med läkemedel, men du behöver ta några dagar ledigt från arbetet eller andra ansvar för att låta dig själv läka.

DU KOMMER ATT HA REGELBUNDNA LÄKARBESÖK

Din läkare ber dig återkomma till mottagningen varje eller varannan månad under det första året (och mer sällan därefter) för att övervaka dina framsteg, kontrollera dina elektrolytnivåer och andra blodnivåer, och säkerställa att ditt Skin-Port-ställe håller sig friskt. Om du har ett intensivt arbete eller familjeschema, eller bor långt från din läkares mottagning, överväg huruvida du kan engagera dig i den nivå av vård som krävs för denna terapi.

 

02: Normal, hälsosam livsföring

Viktminskning behöver inte ta bort det roliga i livet – till exempel sporadiska restaurangbesök med goda vänner, ett glas vin till maten eller en hemlagad måltid tillsammans med din familj. Med AspireAssist finns det inga speciella restriktioner för vad och när du kan äta och dricka, även om måttlighet är en viktig aspekt. När du börjar gå ned i vikt lär du dig gradvis att göra hälsosamma val som passar din smalare och friskare kropp.

AspireAssist är en hjälpande hand på din väg mot ett smalare liv, men du måste vara engagerad för att genomföra denna omställning! Med AspireAssist är nyckeln till din framgång att du aspirerar regelbundet efter de flesta större måltider. För flertalet framgångsrika patienter blir detta en del av deras normala rutin, som att borsta tänderna. Du måste även lära dig att tugga maten noga och att dricka mycket vatten så att maten blir enkel att aspirera.

Patienterna lär sig också hälsosammare beteenden genom programmet för förändringar i livsföringen. Tack vare den tidiga framgången med att gå ned i vikt, i kombination med livsföringsprogrammet, stimuleras många patienter till att med tiden anamma en hälsosammare livsföring. Dessutom kan AspireAssist minska stressen och oron i samband med ätandet, vilket ytterligare bidrar till ett ökat självförtroende när det gäller mat och hälsosamma matvanor.

03: Vad du kan förvänta dig efter proceduren

Viktminskningsprocessen med AspireAssist är olika för olika patienter. Detta avsnitt ger dig en allmän idé om vad du kan förvänta dig med denna terapi under de första dagarna, veckorna, månaderna och därefter.

ÅTERHÄMTNINGSFAS (FÖRSTA 1–3 DAGARNA EFTER PROCEDUREN)

Du har precis inlett en resa som kommer att förändra ditt liv på ett positivt sätt och du är säkert ivrig att komma igång! Först måste du dock låta dig själv läka. Under de kommande 1–2 veckorna behöver stomin, eller den nyskapade banan där slangen är placerad, stabiliseras runt slangen, ungefär som när huden läker runt en håltagningi en örsnibb. De flesta patienter åker hem inom några timmar efter proceduren. Din läkare kommer att skriva ut smärtstillande medel och antibiotika som du ska ta hemma. Du kan uppleva viss smärta eller obehag under de första dagarna, men medicineringen kommer att lindra obehaget. Patienter kan normalt börja duscha två dagar efter proceduren, men din läkare kommer att ge dig specifika instruktioner baserat på din hälsa och dina framsteg. Du får också instruktioner om hur du skall sköta om stomistället.

LÄKNINGSFAS (DAG 3–10)

Din vårdpersonal fortsätter att övervaka dig för att se till att du läker ordentligt. Patienter återgår i regel till arbetet och normala aktiviteter inom några dagar, men du upplever troligen ett visst obehag i buken under denna läkningsfas. Även när du har återgått till ditt dagliga liv skall du sköta om stomistället och ta eventuella läkemedel som har ordinerats. I slutet av denna fas bör stomistället vara läkt och du kan då bada, simma och motionera fullt ut.  

ANSLUTNING AV SKIN-PORT (DAG 10–14)

Efter 10–14 dagar återvänder du till din läkares mottagning för att ansluta Skin-Port till A-Tube, precis på ytan av din hud. Detta tar endast några minuter och är helt smärtfritt. Efter denna anslutning kan du börja använda AspireAssist omedelbart. Din vårdpersonal kommer att visa dig hur du använder AspireAssist korrekt samt när och hur du skall aspirera på ett effektivt sätt. Detta är ett perfekt tillfälle att börja ditt Lifestyle Modification Program och göra gradvisa förändringar i dina mat- och motionsvanor.

Efter detta besök tar du med dig AspireAssist-startpaketet hem. Detta paket innehåller: 1) Companion, en liten enhet (ungefär lika stor som din handflata) som hjälper till att tömma maten från din magsäck, 2) relaterade tillbehör, och 3) ett litet fodral som du förvarar enheten i. Fodralet är litet och diskret så att det kan bäras i en handväska eller portfölj. Gör det till en vana att alltid ha med dig fodralet så att du är beredd att aspirera närhelst du har ätit en måltid.

04: Vad du kan förvänta dig under det första året

KOMMA IGÅNG MED ASPIREASSIST (MÅNAD 1)

Under den första månaden märker många patienter att de går ned i vikt mycket snabbt! Viktminskningsmålet är cirka 0,5 till 1 kg per vecka, men viktminskningen går troligen ännu snabbare de första veckorna. Resan kommer att vara mycket olika för olika patienter och det kan ta lite tid att vänja sig vid enheten. Under denna tid börjar du lära dig att passa in enheten i dina dagliga rutiner och känna dig komfortabel med att använda AspireAssist. I slutet av den första månaden kan patienter redan känna sig mer energiska och att de har kontroll över deras hälsa. Dina kläder sitter nog också lösare!

Din läkare kommer att övervaka dig noga för att se till att din viktminskning är framgångsrik och sker på ett hälsosamt sätt. De flesta patienter har ett uppföljningsbesök hos sina läkare några veckor efter att de har börjat med AspireAssist. Vid detta besök kanske vårdpersonalen också förkortar din slang för att kompensera för eventuell viktminskning runt slangstället.

Under denna tid kanske du också deltar i en stödgrupp med andra patienter som använder AspireAssist. Dessa grupper är ett utmärkt sätt att hålla sig motiverad, lära av varandra och bibehålla kursen under din resa!

FOTSÄTTA ATT SE RESULTAT (MÅNAD 2–6)

Den snabba viktminskningen kommer att fortsätta om du aspirerar regelbundet! Du bör nu aspirera snabbare och effektivare. Du kommer att ha fastsällt en rutin som innefattar var och hur aspirationen passar in i din dag. Detta är tillfällena när du fokuserar på din aspiration efter varje måltid, cirka 2–3 gånger per dag. Det är viktigt att ditt hälsoteam fortsätter att övervaka dig. Patienter återvänder i regel till läkarmottagningen ungefär en gång i månaden för en kontroll. Dessa besök kan inkludera blodprover för att säkerställa att dina elektrolytnivåer och andra blodnivåer håller sig på hälsosamma nivåer, och en kontroll för att se om A-Tube behöver förkortas.

Efter sex månader har patienter som aspirerar regelbundet normalt förlorat cirka 40 % av deras övervikt. Efter dessa dramatiska viktförändringar börjar många patienter att göra positiva förändringar i sin livsföring. Genom Lifestyle Modification Program lär du dig att göra bättre matval och att sakta öka dina fysiska aktivitetsnivåer. Under dessa månader går du antagligen ned en storlek eller två när det gäller kläder. Belöna ditt hårda arbete genom att handla lite nya kläder!

FOKUS PÅ POSITIVA FÖRÄNDRINGAR I LIVSFÖRINGEN (MÅNAD 6–12)

För många patienter fortsätter viktminskningen i ett långsammare tempo efter 6 månader. Med en reducerad kroppsvikt behöver du minska mängden kalorier som absorberas av din kropp för att fortsätta gå ned i vikt. Att aspirera regelbundet är nu viktigare än någonsin. Detta är ett utmärkt tillfälle att göra förändringar i din livsföring i riktning mot ett hälsosamt och balanserat liv. Att motionera blir enklare än någonsin med en smalare kropp, och din livsföringsådgivning kommer att förse dig med många verktyg för att utveckla hälsosammare matvanor.

Även om din läkare fortsätter att övervaka dina framsteg ökar i regel tiden mellan läkarbesöken efter sex månader. Förkortning av Skin-Port sker nu inte heller lika ofta. Många patienter uppnår sina viktminskningsmål i slutet av det första året genom att fortsätta asporera regelbundet och göra gravisa förändringar i sin livsföring.

05: Upprätthålla viktminskningen

UPPRÄTTHÅLLA DINA FRAMGÅNGAR (ÅR 1 OCH DÄREFTER)

När du har nått din målvikt måste du fokusera på att upprätthålla din viktminskning! Efter ett år upptäcker många patienter att de äter hälsosammare än någonsin – de äter mindre matportioner, de lägger in hälsosam och näringsrik mat i kosten och de begränsar sitt småätande. Med dessa nya matvanor kan många patienter bibehålla sin viktminskning med färre aspirationer – en gång om dagen eller mindre. Andra patienter börjar att gå upp i vikt om de minskar aspirationsfrekvensen. Du och ditt hälsoteam kommer att samarbeta för att ta reda på vad som fungerar bäst för dig.

Även om besöken hos din läkare blir sällsyntare efter det första året kommer ditt hälsoteam fortsätta med att regelbundet övervaka dina framsteg. Om du har en patientstödgrupp är det viktigt att hålla kontakten med denna grupp efter ett år för att behålla motivationen att hålla vikten nere på lång sikt.

BORTTAGNING AV ASPIREASSIST

Vissa patienter kanske vill ta bort AspireAssist när de har uppnått målsättningarna med sin viktminskning. Om du har gjort stora förändringar i din livsföring kan detta vara möjligt utan att du går upp i vikt igen. Vi rekommenderar att alla patienter avbryter aspirationen under minst 2–3 månader innan AspireAssist avlägsnas för att se om de kan upprätthålla sin vikt utan systemet. Många patienter väljer att behålla AspireAssist på plats för att säkerställa att de bibehåller sin viktminskning.

06: Frågor och svar

F: Äter patienter mer för att kompensera för aspirerade kalorier?

Det finns inga belägg i våra kliniska studie för att patienter använder enheten som en ursäkt för att äta mer, eller för att äta mer som kompensation för absorberade kalorier. Kliniska data visar i stället att patienter uppvisar bättre självbehärskning, mindre disinhibition och ingen tendens att hetsäta. Dessa resultat indikerar att många överviktiga människor äter överdrivet mycket kalorier på grund av miljömässiga influenser (stress, sociala aktiviteter, en önskan att smaka specifika matsorter, etc.), inte på grund av en signal från deras kroppar att äta en viss mängd kalorier varje dag.

F: Är AspireAssist permanent?

Tillsammans med AspireAssist ges en livsföringsterapi så att patienter gradvis kan lära sig hälsosamma matvanor och motionsbeteenden samtidigt som de går ned i vikt. För de patienter som lyckas ändra sin livsföring i tillräcklig utsträckning kan slangen tas bort utan att patienterna går upp i vikt. Våra studier visar att de flesta patienter som startar denna terapi väljer att fortsätta med den för att säkerställa att viktminskningen bibehålls. Om AspireAssist behövs för att bibehålla viktminskningen är det dock troligt att patienterna går upp i vikt om terapin avbryts.

F: Får patienter tillräckligt med näringsämnen medan AspireAssist används?

Aspiration tar endast bort en tredjedel av den konsumerade måltiden och borttagningen av mat är enhetlig. Den ger en effektiv "portionskontroll" utan deprivation, så den påminner om att följa en reducerad kaloridiet. Patienter övervakas dessutom noga avseende närings- eller elektrolytobalans och för att säkerställa att viktminskningen sker vid en hälsosam hastighet.

F: Varför tar systemet endast bort 30 % av kalorierna?

Efter en "fullständig" aspiration (när tömningen av mat upphör) är cirka 70 % av kalorierna fortfarande kvar i magsäcken eller tarmarna. Detta inträffar av flera skäl: 1) en viss mängd mat har redan passerat till tunntarmen för absorption, 2) slangen sitter oftast i den övre delen av magsäcken, så mat i den nedre delen absorberas inte, och 3) en viss mängd mat kanske inte får plats i slangen. Våra studier har visat att patienter som försöker att tömma en måltid helt i genomsnitt kan ta bort cirka 30 % av kalorierna.

F: Är infektioner ett problem?

Vi har i kliniska studier inte observerat några större infektioner, men vi har dock noterat sporadiska mindre infektioner som har åtgärdats med konservativa behandlingar. I likhet med PEG-slangar "läker" kroppen runt den implanterade slangen, vilket minskar mottagligheten för infektioner. Patienter instrueras att regelbundet inspektera stället avseende rodnad och inflammation och att kontakta läkaren om någon förändring observeras.

F: Hur skiljer sig detta från bulimi?

Bulimi är en psykologisk sjukdom som kännetecknas av episoder med överdriven och okontrollerad hetsätning som följs av purgering. Bulimi är medicinskt oövervakad, medan AspireAssist används under överinseende av en läkare, och elektrolyter och metaboliter övervakas noga. AspireAssist orsakar inte bulimi. Framgångsrik aspiration kräver noggrann tuggning och långsammare konsumtion av maten, vilket är raka motsatsen till en okontrollerad hetsätningsepisod. En av de primära farorna med bulimi är skador på tänder och matstrupe på grund av magsyra: AspireAssist utgör ingen sådan risk.

Det är dessutom liten överlappning mellan människor som lider av bulimi respektive övervikt. Patienter som vill starta terapi med AspireAssist genomgår en screening avseende bulimi och andra psykologiska sjukdomar för att säkerställa att de är lämpliga för terapin.

F: Kan patienter utföra normala aktiviteter, som att bada och simma, med AspireAssist?

Ja, när kroppen har läkt runt slangen kan patienter med AspireAssist simma, motionera och delta i andra aktiviteter i det dagliga normala livet!

F: När blir AspireAssist tillgänglig?

AspireAssist erhöll CE-godkännande för försäljning i Europa i december 2011 och är nu tillgänglig på begränsad basis i Europa och vissa andra regioner. AspireAssist är för närvarande en provenhet i USA och är inte kommersiellt tillgänglig inom USA. Vi räknar med att ansöka om FDA-godkännande i framtiden, men vi vet inte idag när AspireAssist blir kommersiellt tillgänglig i USA.

07: Berättelser om framgång

Läs vad AspireAssist-användare säger om hur de har upplevt vägen till sina smalare liv och hur de har uppnått framgång med AspireAssist!