Find a Doctor
 
Alternativ för viktminskning
FDA approved

Alternativ för viktminskning


01: Fetma – Översikt

Fetma, dvs. kraftig övervikt, är en komplex sjukdom som orsakas av många faktorer. Den är inte enbart resultatet av ”brist på viljestyrka”, utan en kombination av kulturella, miljömässiga, genetiska och individuella faktorer:

GENETIK

Människor med en överviktig förälder löper mycket större risk att bli överviktiga än människor med smala föräldrar.  

VÄNNER OCH FAMILJ

Matvanorna och de fysiska aktivitetsnivåerna hos människorna i din omgivning har en stor inverkan på dina hälsobeteenden.

MEDICINSKA TILLSTÅND

Vissa medicinska tillstånd och läkemedel kan leda till viktökning.  

 

KÄNSLOR

Plågsamma händelser, större livsförändringar, stress eller långtråkighet/leda kan leda till ätande även när du inte är fysiskt hungrig.

LIVSFÖRING

Ökade matportioner och lättillgänglig skräpmat kan leda till ohälsosamma matvanor. Intensiva dagliga scheman och moderna bekvämligheter såsom bilar och hissar kan göra det svårt att planera in motion i din dagliga rutin.

Med så många orsaker till övervikt är en långsiktig viktminskning mycket svår att förverkliga. De flesta överviktiga människor har provat ett antal olika dieter och motionsprogram, med liten långsiktig framgång. Att bibehålla viktminskningen är ofta en ännu större utmaning. Även när en kortsiktig viktminskning uppnås går de flesta människor upp den tappade vikten igen med tiden.

En måttlig viktminskning på 5–10 % av den ursprungliga kroppsvikten har visat sig förbättra många av de negativa effekterna av fetma1. Dessutom reducerar en måttlig viktminskning risken för att utveckla fetmarelaterade sjukdomar såsom diabetes2,3.

02: Icke-kirurgisk behandling

INTERVENTION I LIVSFÖRING

Den vanligaste metoden att behandla övervikt är genom intervention i livsföringen, inklusive förändringar i matintag och fysisk aktivitet En måttlig viktminskning kan ofta uppnås genom bantning, men de flesta människor går upp den tappade vikten med tiden4.

FARMAKOTERAPI

Lämplig farmakoterapi kan hjälpa patienter att uppnå en viktminskning på 5–10 % på ett år. Om farmakoterapin är effektiv måste den dock fortsätta, annars sker en snabb viktökning när läkemedelsterapin avbryts. Många patienter börjar dessutom att gå upp i vikt efter ett års läkemedelsterapi trots fortsatt behandling. Få läkemedel är för närvarande godkända för behandling av övervikt och endast ett (orlistat, vilket blockerar absorptionen av fett) är godkänt för långsiktig användning av överviktiga patienter i USA.

 

03: Bariatrisk kirurgi och AspireAssist

På grund av bristerna hos diet- och motionsbaserade metoder har bariatrisk kirurgi erkänts som den mest effektiva lösningen för långsiktig viktminskning. För många patienter har bariatrisk kirurgi lett till en avsevärd långsiktig viktminskning. Denna viktminskning har viktiga medicinska fördelar, inklusive normalisering av blodglukos hos patienter med diabetes av typ 25, förebyggande av framtida utveckling av diabetes6, förbättrat eller normaliserat blodtryck hos patienter med hypertoni,7,8 förbättrad eller eliminerad obstruktiv sömnapné9,10,11 reducerade ledsmärtor,12 och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet13. Dessa kirurgiska alternativ har dock även många potentiella komplikationer som noga måste vägas mot de potentiella fördelarna. AspireAssist är en banbrytande, minimalt invasiv terapi som har visat sig ge liknande viktminskningsresultat, utan många av de allvarliga komplikationerna som förknippas med invasiv kirurgi.

 

GASTRISK BYPASSKIRURGI

Den gastriska bypassproceduren, även känd som Roux-en-Y Gastric Bypass, sker genom att man skapar en liten magficka genom att stapla över magsäcken eller göra ett helt tvärsnitt. Kirurgen ansluter sedan en nedre sektion av tunntarmen direkt till magfickan. Denna procedur minskar magsäckens kapacitet från cirka 1,5 liter till cirka 30 ml (ungefär volymen hos en golfboll) och får maten att gå förbi merparten av magsäcken och den övre delen av tarmarna.

VERTIKAL MAGSÄCKSRESEKTION (VSG)

Procedurer för magsäcksresektion reducerar magsäckens storlek med över 80 %. Vid denna procedur staplar kirurgen över magsäcken, avlägsnar merparten av magsäcken och omformar den till en bananstor cylinder.

LAPAROSKOPISKT JUSTERBAR VENTRIKELLIGERING (LAGB)

I ventrikelligering, såsom LAP-BAND® och Realize® Band, ingår att på kirurgisk väg placera en justerbar ligering runt den övre magsäcken.

AspireAssist

AspireAssist skiljer sig från invasiva kirurgiska metoder. Enheten kan placeras under en kort poliklinisk procedur under medveten sedering, varför narkos inte krävs. Om så önskas kan den när som helst avlägsnas genom en liknande 15 minuter lång procedur, utan några permanenta förändringar i den gastrointestinala anatomin. Med AspireAssist blir det inga extrema eller plötsliga förändringar i vad du kan äta eller dricka. Patienterna lär sig i stället hälsosamma beteenden gradvis genom programmet med livsföringsrådgivning som ingår i terapin.

VAD HAR DU ATT FÖRLORA?

Ta kontroll över din vikt med AspireAssist, den reversibla proceduren för viktminskning med långsiktiga resultat.

04: Jämför alternativ

Studera tabellen nedan för mer information om viktiga skillnader mellan AspireAssist och invasiva bariatriska operationer. Om du inte har lyckats bibehålla en viktminskning genom förändringar i din diet och motion, och du inte vill genomgå en invasiv bariatrisk operation, kan AspireAssist vara det rätta valet för dig.

AspireAssist   Justerbar ventrikelligering   Gastrisk bypass   Magsäcksresektion

Minskad övervikt
(första året)14

 

Minskad övervikt
(första året)15

 

Minskad övervikt
(första året)15

 

Minskad övervikt
(första året)16*

Allvarliga komplikationer
(slangstoppet fastnar, n=24)22

 

Allvarliga komplikationer
(Inkluderar glidning / dilatation, erosion, obstruktion, dödsfall)17**

 

Allvarliga komplikationer
(Inkluderar brott i staplingslinje, läckage, blödning, obstruktion, marginellt sår, dödsfall)17**

 

Allvarliga komplikationer
(Inkluderar brott i staplingslinje, blödning, postoperativa strikturer, dödsfall)17**

Genomsnittlig procedurtid

 

Genomsnittlig procedurtid18

 

Genomsnittlig procedurtid18

 

Genomsnittlig procedurtid18

Anatomiska förändringar

 

Anatomiska förändringar

 

Anatomiska förändringar

 

 

Anatomiska förändringar

Perkutan
procedurtyp

 

Laparoskopisk
procedurtyp

 

Laparoskopisk
procedurtyp

 

 

Laparoskopisk
procedurtyp

Reversibel

 

Reversibel

 

Ej reversibel

 

 

Ej reversibel

 

 

 

 

Vistelse på sjukhus
eller klinik
(genomsnitt)

 

Vistelse på sjukhus
eller klinik
(genomsnitt)18

 

Vistelse på sjukhus
eller klinik
(genomsnitt)18

 

Vistelse på sjukhus
eller klinik
(genomsnitt)18

Inga uppkastningar
eller dumpingsyndrom

 

Regurgitation/uppkastning
är vanlig initialt21

 

Sockerhaltig mat kan
orsaka dumping

 

 

Inga uppkastningar
eller dumpingsyndrom

Gradvis inlärning av 
hälsosamma beteenden

 

Mycket små måltider,
ingen dryck till måltider
(~200 ml)19

 

Mycket små måltider
(~200 ml)20

 

Mycket små måltider
(~200 ml)20

Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Minskad övervikt
(första året)14

 

Minskad övervikt
(första året)15

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Minskad övervikt
(första året)15

 

Minskad övervikt
(första året)16*

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Allvarliga komplikationer
(slangstoppet fastnar, n=24)22

 

Allvarliga komplikationer
(Inkluderar glidning / dilatation, erosion, obstruktion, dödsfall)17**

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Allvarliga komplikationer
(Inkluderar brott i staplingslinje, läckage, blödning, obstruktion, marginellt sår, dödsfall)17**

 

Allvarliga komplikationer
(Inkluderar brott i staplingslinje, blödning, postoperativa strikturer, dödsfall)17**

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Genomsnittlig procedurtid

 

Genomsnittlig procedurtid18

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Genomsnittlig procedurtid18

 

Genomsnittlig procedurtid18

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Anatomiska förändringar

 

Anatomiska förändringar

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Anatomiska förändringar

 

 

Anatomiska förändringar

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Perkutan
procedurtyp

 

Laparoskopisk
procedurtyp

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Laparoskopisk
procedurtyp

 

 

Laparoskopisk
procedurtyp

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Reversibel

 

Reversibel

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Ej reversibel

 

 

Ej reversibel

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

 

 

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

 

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Vistelse på sjukhus
eller klinik
(genomsnitt)

 

Vistelse på sjukhus
eller klinik
(genomsnitt)18

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Vistelse på sjukhus
eller klinik
(genomsnitt)18

 

Vistelse på sjukhus
eller klinik
(genomsnitt)18

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Inga uppkastningar
eller dumpingsyndrom

 

Regurgitation/uppkastning
är vanlig initialt21

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Sockerhaltig mat kan
orsaka dumping

 

 

Inga uppkastningar
eller dumpingsyndrom

 
Aspire Assist   Adjustable Gastric
Banding

Gradvis inlärning av 
hälsosamma beteenden

 

Mycket små måltider,
ingen dryck till måltider
(~200 ml)19

Gastric Bypass   Sleeve Gastrectomy

Mycket små måltider
(~200 ml)20

 

Mycket små måltider
(~200 ml)20

 

Fotnoter

* Uppföljning av magsäcksresektion från 3 till 60 månader. ** Förekomst av allvarliga komplikationer kan vara lägre vid Centers of Excellence. LAP-BAND® är ett registrerat varumärke som tillhör Apollo Endosurgery, Inc. Realize® är ett registrerat varumärke som tillhör Ethicon Endo-Surgery.

1. Goldstein DJ. Beneficial health effects of modest weight loss. Int J Obes Relat Metab Disord 1992;16:379-415.

2. Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, et al. Finnish Diabetes Prevention Study Group. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-1350.

3. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Diabetes Prevention Program Research Group.Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346:393-403.

4. Wadden TA, Foster GD, Letizia KA. One-year behavioral treatment of obesity: comparison of moderate and severe caloric restriction and the effects of weight maintenance therapy. J Consult Clin Psychol 1994;62:165-171.

5. Sugerman HJ, Sugerman EL, Wolfe L, Kellum JM, Schweitzer MA, DeMaria EJ. Risks and benefits of gastric bypass in morbidly obese subjects with severe venous stasis disease. Ann Surg 234:41-46, 2001.

6. Sjostrom CD, Peltonen M, Wedel H, Sjostrom L. Differentiated long-term effects of intentional weight loss on diabetes and hypertension. Hypertension 36:20-25, 2000.

7. Foley EF, Benotti PN, Borlase BC, Hollingshead J, Blackburn GL. Impact of gastric restrictive surgery on hypertension in the morbidly obese. Am J Surg 163:294-297, 1992

8. Carson JL, Ruddy ME, Duff AE, Holmes NJ, Cody RP, Brolin RE. The effect of gastric bypass surgery on hypertension in morbidly obese subjects. Arch Intern Med 154:193-200, 1994.

9. Sugerman HJ, Fairman RP, Sood RK, Engle K, Wolfe L, Kellum JM. Long-term effects of gastric surgery for treating respiratory insufficiency of obesity. Am J Clin Nutr 55:597S-601S, 1992.

10. Barvaux VA, Aubert G, Rodenstein DO. Weight loss as a treatment for obstructive sleep apnea. Sleep Med Rev 4:435-452, 2000.

11. Charuzi I, Ovnat A, Peiser J, Saltz H, Weitzman S, Lavie P. The effect of surgical weight reduction on sleep quality in obesity-related sleep apnea syndrome. Surgery97:535-538, 1985.

12. McGoey BV, Deitel M, Saplys RJ, Kliman ME. Effect of weight loss on musculoskeletal pain in the morbidly obese. J Bone Joint Surg 72:322-323, 1990.

13. Karlsson J, Sjostrom L, Sullivan M. Swedish obese subjects (SOS)–an intervention study of obesity. Two-year follow-up of health-related quality of life (HRQL) and eating behavior after gastric surgery for severe obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 22:113-126, 1998.

14. Sullivan S, Stein R, Jonnalagadda S, Mullady D, Edmundowicz S. Aspiration Therapy Leads to Weight Loss in Obese Subjects: A Pilot Study. Gastroenterology 2013;145:1245–1252.

15. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al. Bariatric surgery. A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2004;292:1724-1737.

16. Brethauer S, Hammel J, Schauer P. Systematic review of sleeve gastrectomy as staging and primary bariatric procedure. Surg Obes Related Dis 2009;5:469-475. 

17. Tice J et al. Gastric Banding or Bypass? A Systematic Review Comparing the Two Most Popular Bariatric Procedures. The American Journal of Medicine (2008) 121, 885-893.

18. Shi et al. A Review of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy for Morbid Obesity. Obes Surg 2010.

19. Lap-Band:
Website: http://www.lapband.com/en/live_healthy_lapband/months_beyond/lifestyle_guidelines
accessed January 6, 2012.

20. Mayo Clinic Website: http://www.mayoclinic.com/health/gastric-bypass-diet/my00827 accessed January 6, 2012.

21. Realize Band Website: http://www.realize.com/bariatric-surgery-risks-complications.htm, accessed January 6, 2012.

22. Data on file at Aspire Bariatrics.

Visa referenser