Find a Doctor
 
Co mohu očekávat
FDA approved

Co mohu očekávat


01: Je pro mne systém AspireAssist vhodný?

Vy a váš lékař podle vašeho celkového zdravotního stavu, životního stylu, cílů při hubnutí a dalších faktorů společně rozhodnete, zda je pro vás systém AspireAssist vhodný. I když se mnoho lidí domnívá, že se jedná o velmi účinnou pomůcku k hubnutí, pamatujte, že jakákoli metoda hubnutí vyžaduje odhodlání a pilné úsilí. Níže je uvedeno několik podmínek, které musíte před zvolením systému AspireAssist pečlivě zvážit.

MUSÍTE BÝT ODHODLANÍ K ÚPLNÉ ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU

Chování při jídle souvisí s emočními spouštěči a spouštěči v okolním prostředí. Chcete-li, aby byla vaše léčba co nejúspěšnější, je třeba se těmito problémy zabývat. K provedení této změny jsou potřebné různé zdroje podpory, včetně individuálního poradenství ohledně životního stylu anebo podpůrných pacientských skupin a online komunitní fóra. V průběhu změny životního stylu se musíte aktivně zúčastnit některé z těchto činností, případně všech, a otevřít se spolupráci s vaší klinikou a ostatními pacienty. Nejúspěšnější uživatelé systému AspireAssist se poté, co začnou ubývat na váze, postupně naučí vybírat si zdravější potraviny, zmenšit velikost porcí a zařadit do svého rozvrhu pravidelnou fyzickou aktivitu. Svačiny a vysoce kalorické nápoje jako pivo nebo limonády se často neodsávají, takže jejich příjem musíte omezit na zdravé množství a vybírat si alternativy s nižším počtem kalorií.

ODSÁVÁNÍ ZABERE ČAS

Jakmile se vám začne lépe dařit odsávání a dobré rozžvýkání potravy, bude odsávání jídla trvat pouze 5–10 minut. Zpočátku však může odsávání po každém jídle trvat déle. Než vám bude zaveden systém AspireAssist, ujistěte se, že můžete zařadit do svého rozvrhu pravidelné odsávání po každém jídle. Zvažte svůj rozvrh v práci, doma, o víkendech a ve vztahu k vaší rodině či přátelům. I když nevadí, pokud občas odsávání vynecháte, nejúspěšnější pacienti odsávají téměř každý den třikrát denně.

POTRAVU BUDETE MUSET DŮKLADNĚ ROZŽVÝKAT

Velké kusy potravin sondou neprojdou, takže aby bylo odsávání účinné, musíte se naučit každé sousto důkladně rozžvýkat. I když se to může zdát snadné, změna způsobu žvýkání (stejně jako je tomu u jiných celoživotních zvyků) je náročná a vyžaduje čas. Důkladné žvýkání znamená, že jídlo vám bude déle trvat, pomůže vám však také více o jídle přemýšlet. Podle pacientů, kteří úspěšně používali systém AspireAssist, pomáhá důkladné žvýkání zmenšovat velikost porcí a přestat jíst, jakmile se člověk nasytí.

PROMYSLETE SI VAŠI PODPŮRNOU SÍŤ

Je důležité, abyste do své podpůrné sítě zařadili svou rodinu a své nejbližší. Během procesu změny budete potřebovat podporu lidí, kteří vás obklopují. Mají totiž největší vliv na to, zda se chováte zdravě – například podporou vašeho úsilí o větší aktivitu a zdravější stravování a vyčlenění času pro odsávání z vašich obvyklých činností.

NECHTE SI PO ZÁKROKU ČAS NA ZOTAVENÍ

Proces zotavení je obecně rychlejší než při invazivních bariatrických zákrocích. Většina pacientů se vrátí domů stejný den, někteří však mají první 2–3 dny citelné bolesti. Bolest lze obvykle zvládnout pomocí léků, můžete však potřebovat několik dní pracovní neschopnosti či úlevy od jiných pracovních povinností, aby mohlo proběhnout hojení.

BUDETE PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVOVAT LÉKAŘE

Váš lékař vás požádá, abyste v prvním roce každý měsíc či dva (později méně často) navštěvovali jeho ordinaci, aby mohl sledovat vaše pokroky, kontrolovat elektrolyty a ostatní významné ukazatele v krvi a ujistit se, že je místo implantace kožního portu Skin-Port v pořádku. Jestliže máte náročnou práci nebo rodinnou situaci nebo bydlíte daleko od ordinace lékaře, zvažte, zda této léčbě můžete věnovat péči, kterou potřebuje.

02: Normální zdravý životní styl

Hubnutí by nemělo zbavit život zábavných stránek – jakými jsou občasný oběd s přáteli, sklenička vína u večeře nebo domácí jídlo s rodinou. Ačkoli střídmost je důležitá, používání systému AspireAssist vám neklade žádná zvláštní omezení ohledně toho, co a kdy můžete jíst a pít. Když začnete hubnout, postupně se naučíte, jak si vybírat zdravé možnosti tak, aby bylo vaše tělo štíhlejší a zdravější.

Systém AspireAssist představuje pomocnou ruku na vaší cestě k váhovému úbytku, musíte však být k této změně odhodláni! Při použití systému AspireAssist je klíčem k úspěchu pravidelné odsávání po většině hlavních jídel. U nejúspěšnějších pacientů se stane součástí běžného života, stejně jako čištění zubů. Rovněž se potřebujete naučit, jak pečlivě rozžvýkat potravu a vypít spoustu vody, aby se potrava odsávala snadněji.

Pacienti se v programu úpravy životního stylu rovněž naučí zdravějšímu chování. Pro mnoho pacientů je časné dosažení váhového úbytku v kombinaci s programem úpravy životního stylu povzbuzením, aby si časem osvojili zdravější způsob života. Systém AspireAssist může navíc snižovat stres a úzkost spojené s jídlem a přispívat ke zvýšení sebejistoty v souvislosti s jídlem a zdravou stravou.

03: Co očekávat po zákroku

Cesta k váhovému úbytku se systémem AspireAssist je pro každého člověka jiná. Tato kapitola vám poskytne celkový přehled, co můžete od této léčby očekávat v průběhu prvních dní, týdnů, měsíců a dále.

FÁZE ZOTAVENÍ (PRVNÍ 1 AŽ 3 DNY PO ZÁKROKU)

Právě se vydáváte na cestu, která pozitivně změní váš způsob života. Určitě se těšíte na start! Nejprve si však musíte ponechat nějaký čas na zotavení. Během jednoho či dvou následujících týdnů se musí stabilizovat stomie, neboli nově vytvořený průchod pro sondu. Tento proces se podobá hojení kůže po novém piercingu v uchu. Většina pacientů se vrátí domů za jednu nebo dvě hodiny po zákroku. Váš lékař vám předepíše léky utišující bolest a antibiotika, která budete užívat doma. Během několika prvních dnů budete možná pociťovat nepohodlí nebo bolest, léky vám však pomohou. Pacienti se obvykle mohou začít sprchovat za dva dny po zákroku, váš lékař vám však sdělí konkrétní pokyny podle vašeho zdravotního stavu a pokroků. Rovněž se dozvíte, jak pečovat o stomii.

FÁZE HOJENÍ (3. AŽ 10. DEN)

Zdravotnický tým, který o vás pečuje, bude nadále kontrolovat, zda hojení správně pokračuje. Pacienti se zpravidla vrátí do práce a obnoví obvyklou činnost v průběhu několika dnů, je však pravděpodobné, že během této fáze hojení budete pociťovat jisté nepohodlí. I když se vrátíte k obvyklému způsobu života, měli byste nadále pečovat o stomii a užívat všechny předepsané léky. Do konce této fáze by se vaše stomie měla zhojit a budete se moci koupat, plavat a cvičit v plném rozsahu.

PŘIPOJENÍ KOŽNÍHO PORTU SKIN-PORT (10. AŽ 14. DEN)

Za 10 až 14 dní se vrátíte do ordinace vašeho lékaře a necháte si k sondě A-Tube přesně v úrovni povrchu kůže, připojit kožní port Skin-Port. Trvá to pouze několik minut a je to zcela bezbolestné. Ihned po připojení můžete začít používat systém AspireAssist. Váš tým zdravotníků vám ukáže, jak se úspěšně používá systém AspireAssist, včetně toho, kdy a jak účinně odsávat. Toto je nejlepší doba pro zahájení programu úpravy životního stylu a provedení postupných změn návyků ve stravování a cvičení.

Po této návštěvě si vezmete s sebou domů základní soupravu AspireAssist. Tato souprava má následující součásti: 1) Nádobku Companion, malé zařízení (přibližně o velikosti vaší dlaně), kter slouží jako pomůcka při vyprazdňování potravy z vašeho žaludku, 2) související příslušenství, a 3) malou přenosnou taštičku pro uložení těchto pomůcek. Přenosná taštička je malá a nenápadná, takže ji lze nosit v kabelce nebo v kufříku. Přenosnou taštičku byste měli začít s sebou neustále nosit, abyste mohli po každém jídle začít odsávat.  

04: Co lze očekávat v prvním roce

ZAČÍNÁME SE SYSTÉMEM ASPIREASSIST (1. MĚSÍC)

Během prvního měsíce mnoho pacientů pozoruje velmi rychlý váhový úbytek! Cílový váhový úbytek je přibližně 1/2 až 1 kilogram týdně, je však pravděpodobné, že během několika prvních týdnů bude váhový úbytek rychlejší. Průběh bude u každého velmi odlišný a zvykání si na nový systém může nějakou dobu trvat. Během této doby se začnete učit, jak použití systému začlenit do běžného denního života a jak systém AspireAssist pohodlně používat. Do konce prvního měsíce pacienti mohou pociťovat nárůst energie a zlepšení kontroly nad svým zdravotním stavem. A také vám možná začnou být volné šaty!

Váš lékař vás také bude pečlivě sledovat, aby se ujistil, že hubnete úspěšně a zdravě. Po několika týdnech používání systému AspireAssist většina pacientů absolvuje následnou kontrolu u lékaře. Během této návštěvy lékař možná zkrátí sondu, aby ji upravil podle případného váhového úbytku v okolí místa, kde je zavedena.

V této době se také můžete stát členem podpůrné skupiny pacientů užívajících systém AspireAssist. Tyto skupiny jsou výbornou metodou, jak si zachovat motivaci, vzájemně se učit a nesejít ze správné cesty!

POKRAČOVÁNÍ VEDE K VÝSLEDKŮM (2. – 6. MĚSÍC)

Jestliže budete pravidelně odsávat, bude rychlý váhový úbytek pokračovat! V této době byste již měli být schopni odsávat rychleji a účinněji. Budete mít zavedeny rutinní postupy, mimo jiné kde a jak je odsávání začleněno do vašeho denního rozvrhu. V této době byste se měli soustředit na odsávání po každém jídle, 2–3krát denně. Je důležité, abyste byli nadále sledováni vaším zdravotnickým týmem. Pacienti se obecně vrací na kontrolu do ordinace svého lékaře přibližně jednou za měsíc. Součástí těchto návštěv mohou být vyšetření krve, která zajistí, že hladiny elektrolytů a jiné ukazatele v krvi zůstanou ve zdravém rozmezí a že bude podle potřeby zkracována sonda A-Tube.

Do konce šestiměsíčního období pacienti, kteří pravidelně odsávají, ztratí přibližně 40 % své nadváhy. Při těchto dramatických změnách váhy mnoho pacientů začne pozitivně měnit svůj život. V programu úpravy životního stylu se naučíte lépe si vybírat potraviny a pomalu zvyšovat úroveň své fyzické aktivity. V průběhu těchto několika měsíců pravděpodobně zhubnete o jednu nebo dvě velikosti. Odměňte se za pilnou práci nákupem nových šatů!

SOUSTŘEĎTE SE NA POZITIVNÍ ZMĚNY ŽIVOTNÍHO STYLU (6. – 12. MĚSÍC)

U mnoha pacientů pokračuje po 6 měsících hubnutí pomaleji. Se snížením tělesné hmotnosti bude potřeba, abyste snížili počet kalorií, které vaše tělo vstřebává, a mohli tak dál ubývat na váze. Teď bude pravidelné odsávání ještě důležitější. V této době je ideální zaměřit se a změnu životního stylu směrem ke zdravému a vyváženému životu. Se štíhlejším tělem bude cvičení snadnější než kdy dříve a poradenství ohledně životního stylu vás vyzbrojí mnoha nástroji k vypěstování zdravějších stravovacích návyků.

I když lékař bude nadále sledovat vaše pokroky, po šesti měsících se frekvence návštěv u lékaře zpravidla sníží. Také zkracování kožního portu Skin-Port bude teď méně časté. Mnoho pacientů dosáhne cílového váhového úbytku do konce prvního roku pravidelným odsáváním a postupnou změnou způsobu života.

05: Udržení váhového úbytku

UDRŽENÍ ÚSPĚCHU (1. ROK A DÁLE)

Po dosažení cílové váhy se musíte nadále soustředit na udržení váhového úbytku! Po jednom roce mnoho pacientů zjišťuje, že se stravují zdravěji než kdy dříve – jedí menší porce, zařazují do jídelníčku zdravé a výživné potraviny a omezují svačiny mezi jídly. S těmito novými stravovacími návyky si mnoho pacientů dokáže udržet tělesnou hmotnost i při méně častém odsávání– jednou denně nebo i méně. Jiní při snížení četnosti odsávání začnou znovu přibývat na váze. Vy a váš zdravotnický tým společně zjistíte, jaký postup je pro vás nejlepší.

I když se frekvence návštěv u lékaře po prvním roce snižuje, váš zdravotnický tým bude nadále pravidelně sledovat vaše pokroky. Jestliže jste členy podpůrné skupiny pacientů, bude důležité udržovat s touto skupinou kontakt i po uplynutí jednoho roku, abyste si udrželi motivaci k dlouhodobému snížení váhy.

ODSTRANĚNÍ SYSTÉMU ASPIREASSIST

Někteří pacienti si mohou přát, aby byl systém AspireAssist po dosažení požadovaného váhového úbytku z jejich těla odstraněn. Pokud jste významně změnili svůj způsob života, je to možné bez opětovného váhového přírůstku. Všem pacientům doporučujeme, aby před vyjmutím systému AspireAssist přestali s odsáváním na dobu nejméně tří měsíců, aby zjistili, zda dokáží udržet váhový úbytek bez použití tohoto systému. Mnoho pacientů si raději systém AspireAssist ponechá a zajistí si tak udržení váhového úbytku.

06: Časté otázky

P: Os pacientes comem mais para compensar as calorias aspiradas?

Não há evidências nos nossos ensaios clínicos de pacientes que usem o dispositivo como desculpa para comer mais ou que comam mais para compensar as calorias aspiradas. Com efeito, os dados clínicos indicam que os pacientes demonstram um melhor autocontrolo, menor desinibição e nenhuma tendência para comer em excesso. Estes resultados sugerem que muitos obesos consomem calorias em excesso devido a influências ambientais (stress, actividades sociais, desejo de provar alimentos específicos, etc.), ao invés de um sinal do seu corpo para consumir uma determinada quantidade de calorias por dia.

P: O AspireAssist é permanente?

É ministrada em conjunto com o AspireAssist uma terapia para um estilo de vida saudável para que os pacientes aprendam gradualmente a comer de forma saudável e a exercitar-se enquanto perdem peso. No caso dos pacientes que sejam bem-sucedidos na modificação do seu estilo de vida, o tubo poderá ser removido sem recuperação do peso perdido. Os nossos ensaios demonstram que a maioria dos pacientes que inicia esta terapia decide continuar para garantir a manutenção do peso atingido. Porém, caso o AspireAssist seja necessário para manter a perda de peso, é provável que o peso perdido regresse ao terminar a terapia.

P: Os pacientes obtêm nutrientes suficientes ao usar o AspireAssist?

A aspiração remove apenas um terço da refeição ingerida e a remoção de alimentos é uniforme. Oferece, efectivamente, um “controlo das porções” sem privações, portanto, é semelhante a seguir uma dieta de restrição calórica. Além disso, os pacientes são atentamente monitorizados para detectar algum desequilíbrio de electrólitos ou nutrientes e para garantir que a perda de peso decorre a um ritmo saudável.

P: Porque é que o sistema remove apenas 30% das calorias?

Após uma aspiração “completa” (quando o alimento deixa de escoar), cerca de 70% das calorias ainda se encontram no estômago e nos intestinos. Isto acontece por vários motivos: 1) alguns alimentos já passaram para o intestino delgado para absorção; 2) o tubo encontra-se na sua maioria na parte superior do estômago, portanto os alimentos no fundo do estômago não são aspirados; e 3) alguns alimentos não cabem no tubo. Os nossos estudos mostram que os pacientes que tentam esvaziar completamente uma refeição removem apenas 30% das calorias, em média.

P: As infecções representam um problema?

Nos ensaios clínicos, não observámos infecções relevantes, mas detectámos pequenas infecções ocasionais, que foram resolvidas mediante um tratamento conservador. Tal como acontece com os tubos PEG, o corpo “cicatriza” em redor do tubo implantado, reduzindo a susceptibilidade a infecções. Os pacientes são instruídos a inspeccionar regularmente o local em busca de vermelhidão e inflamação, e contactar imediatamente o médico caso detectem alguma alteração.

P: De que forma é o procedimento diferente da bulimia?

A bulimia é uma doença psicológica caracterizada por um consumo excessivo e descontrolado de alimentos seguido de uma purga. A bulimia não é supervisionada por médicos, enquanto o AspireAssist é utilizado sob o controlo de médicos e com monitorização exaustiva dos electrólitos e metabólitos. O AspireAssist não provoca bulimia. Uma aspiração bem-sucedida requer mastigação exaustiva e consumo mais lento dos alimentos, o que é o oposto de um episódio de ingestão excessiva e descontrolada. Um dos principais perigos da bulimia é o dano causado aos dentes e ao esófago devido aos ácidos estomacais. O AspireAssist não representa qualquer risco.

Além disso, a prevalência da obesidade entre as pessoas bulímicas é baixa. Os pacientes que pretendam iniciar a terapia com o AspireAssist serão submetidos a exames para despiste de bulimia e outras perturbações psicológicas para garantir que podem submeter-se à terapia.

P: Os pacientes podem realizar actividades normais com o AspireAssist, como tomar banho ou nadar?

Sim, uma vez cicatrizado o corpo em redor do tubo, as pessoas podem nadar, fazer exercício ou outras actividades que façam parte da sua vida normal com o AspireAssist!

P: Quando será o AspireAssist disponibilizado?

O AspireAssist recebeu a aprovação da marcação CE para venda na Europa em Dezembro de 2011 e encontra-se actualmente disponível, com algumas limitações, na Europa e noutras regiões seleccionadas. O AspireAssist encontra-se actualmente em investigação nos EUA, não sendo ainda comercializável no país. Embora esperemos obter a aprovação da FDA no futuro, não sabemos quando poderemos comercializar o dispositivo nos EUA.

07: Příběhy úspěchu

Podívejte se, co říkají uživatelé systému AspireAssist o své cestě ke zhubnutí a o tom, jak pomocí systému AspireAssist dosáhli úspěchu.