Find a Doctor
 
Co mohu očekávat
FDA approved

Co mohu očekávat


01: Je pro mne systém AspireAssist vhodný?

Vy a váš lékař podle vašeho celkového zdravotního stavu, životního stylu, cílů při hubnutí a dalších faktorů společně rozhodnete, zda je pro vás systém AspireAssist vhodný. I když se mnoho lidí domnívá, že se jedná o velmi účinnou pomůcku k hubnutí, pamatujte, že jakákoli metoda hubnutí vyžaduje odhodlání a pilné úsilí. Níže je uvedeno několik podmínek, které musíte před zvolením systému AspireAssist pečlivě zvážit.

MUSÍTE BÝT ODHODLANÍ K ÚPLNÉ ZMĚNĚ ŽIVOTNÍHO STYLU

Chování při jídle souvisí s emočními spouštěči a spouštěči v okolním prostředí. Chcete-li, aby byla vaše léčba co nejúspěšnější, je třeba se těmito problémy zabývat. K provedení této změny jsou potřebné různé zdroje podpory, včetně individuálního poradenství ohledně životního stylu anebo podpůrných pacientských skupin a online komunitní fóra. V průběhu změny životního stylu se musíte aktivně zúčastnit některé z těchto činností, případně všech, a otevřít se spolupráci s vaší klinikou a ostatními pacienty. Nejúspěšnější uživatelé systému AspireAssist se poté, co začnou ubývat na váze, postupně naučí vybírat si zdravější potraviny, zmenšit velikost porcí a zařadit do svého rozvrhu pravidelnou fyzickou aktivitu. Svačiny a vysoce kalorické nápoje jako pivo nebo limonády se často neodsávají, takže jejich příjem musíte omezit na zdravé množství a vybírat si alternativy s nižším počtem kalorií.

ODSÁVÁNÍ ZABERE ČAS

Jakmile se vám začne lépe dařit odsávání a dobré rozžvýkání potravy, bude odsávání jídla trvat pouze 5–10 minut. Zpočátku však může odsávání po každém jídle trvat déle. Než vám bude zaveden systém AspireAssist, ujistěte se, že můžete zařadit do svého rozvrhu pravidelné odsávání po každém jídle. Zvažte svůj rozvrh v práci, doma, o víkendech a ve vztahu k vaší rodině či přátelům. I když nevadí, pokud občas odsávání vynecháte, nejúspěšnější pacienti odsávají téměř každý den třikrát denně.

POTRAVU BUDETE MUSET DŮKLADNĚ ROZŽVÝKAT

Velké kusy potravin sondou neprojdou, takže aby bylo odsávání účinné, musíte se naučit každé sousto důkladně rozžvýkat. I když se to může zdát snadné, změna způsobu žvýkání (stejně jako je tomu u jiných celoživotních zvyků) je náročná a vyžaduje čas. Důkladné žvýkání znamená, že jídlo vám bude déle trvat, pomůže vám však také více o jídle přemýšlet. Podle pacientů, kteří úspěšně používali systém AspireAssist, pomáhá důkladné žvýkání zmenšovat velikost porcí a přestat jíst, jakmile se člověk nasytí.

PROMYSLETE SI VAŠI PODPŮRNOU SÍŤ

Je důležité, abyste do své podpůrné sítě zařadili svou rodinu a své nejbližší. Během procesu změny budete potřebovat podporu lidí, kteří vás obklopují. Mají totiž největší vliv na to, zda se chováte zdravě – například podporou vašeho úsilí o větší aktivitu a zdravější stravování a vyčlenění času pro odsávání z vašich obvyklých činností.

NECHTE SI PO ZÁKROKU ČAS NA ZOTAVENÍ

Proces zotavení je obecně rychlejší než při invazivních bariatrických zákrocích. Většina pacientů se vrátí domů stejný den, někteří však mají první 2–3 dny citelné bolesti. Bolest lze obvykle zvládnout pomocí léků, můžete však potřebovat několik dní pracovní neschopnosti či úlevy od jiných pracovních povinností, aby mohlo proběhnout hojení.

BUDETE PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVOVAT LÉKAŘE

Váš lékař vás požádá, abyste v prvním roce každý měsíc či dva (později méně často) navštěvovali jeho ordinaci, aby mohl sledovat vaše pokroky, kontrolovat elektrolyty a ostatní významné ukazatele v krvi a ujistit se, že je místo implantace kožního portu Skin-Port v pořádku. Jestliže máte náročnou práci nebo rodinnou situaci nebo bydlíte daleko od ordinace lékaře, zvažte, zda této léčbě můžete věnovat péči, kterou potřebuje.

02: Normální zdravý životní styl

Hubnutí by nemělo zbavit život zábavných stránek – jakými jsou občasný oběd s přáteli, sklenička vína u večeře nebo domácí jídlo s rodinou. Ačkoli střídmost je důležitá, používání systému AspireAssist vám neklade žádná zvláštní omezení ohledně toho, co a kdy můžete jíst a pít. Když začnete hubnout, postupně se naučíte, jak si vybírat zdravé možnosti tak, aby bylo vaše tělo štíhlejší a zdravější.

Systém AspireAssist představuje pomocnou ruku na vaší cestě k váhovému úbytku, musíte však být k této změně odhodláni! Při použití systému AspireAssist je klíčem k úspěchu pravidelné odsávání po většině hlavních jídel. U nejúspěšnějších pacientů se stane součástí běžného života, stejně jako čištění zubů. Rovněž se potřebujete naučit, jak pečlivě rozžvýkat potravu a vypít spoustu vody, aby se potrava odsávala snadněji.

Pacienti se v programu úpravy životního stylu rovněž naučí zdravějšímu chování. Pro mnoho pacientů je časné dosažení váhového úbytku v kombinaci s programem úpravy životního stylu povzbuzením, aby si časem osvojili zdravější způsob života. Systém AspireAssist může navíc snižovat stres a úzkost spojené s jídlem a přispívat ke zvýšení sebejistoty v souvislosti s jídlem a zdravou stravou.

03: Co očekávat po zákroku

Cesta k váhovému úbytku se systémem AspireAssist je pro každého člověka jiná. Tato kapitola vám poskytne celkový přehled, co můžete od této léčby očekávat v průběhu prvních dní, týdnů, měsíců a dále.

FÁZE ZOTAVENÍ (PRVNÍ 1 AŽ 3 DNY PO ZÁKROKU)

Právě se vydáváte na cestu, která pozitivně změní váš způsob života. Určitě se těšíte na start! Nejprve si však musíte ponechat nějaký čas na zotavení. Během jednoho či dvou následujících týdnů se musí stabilizovat stomie, neboli nově vytvořený průchod pro sondu. Tento proces se podobá hojení kůže po novém piercingu v uchu. Většina pacientů se vrátí domů za jednu nebo dvě hodiny po zákroku. Váš lékař vám předepíše léky utišující bolest a antibiotika, která budete užívat doma. Během několika prvních dnů budete možná pociťovat nepohodlí nebo bolest, léky vám však pomohou. Pacienti se obvykle mohou začít sprchovat za dva dny po zákroku, váš lékař vám však sdělí konkrétní pokyny podle vašeho zdravotního stavu a pokroků. Rovněž se dozvíte, jak pečovat o stomii.

FÁZE HOJENÍ (3. AŽ 10. DEN)

Zdravotnický tým, který o vás pečuje, bude nadále kontrolovat, zda hojení správně pokračuje. Pacienti se zpravidla vrátí do práce a obnoví obvyklou činnost v průběhu několika dnů, je však pravděpodobné, že během této fáze hojení budete pociťovat jisté nepohodlí. I když se vrátíte k obvyklému způsobu života, měli byste nadále pečovat o stomii a užívat všechny předepsané léky. Do konce této fáze by se vaše stomie měla zhojit a budete se moci koupat, plavat a cvičit v plném rozsahu.

PŘIPOJENÍ KOŽNÍHO PORTU SKIN-PORT (10. AŽ 14. DEN)

Za 10 až 14 dní se vrátíte do ordinace vašeho lékaře a necháte si k sondě A-Tube přesně v úrovni povrchu kůže, připojit kožní port Skin-Port. Trvá to pouze několik minut a je to zcela bezbolestné. Ihned po připojení můžete začít používat systém AspireAssist. Váš tým zdravotníků vám ukáže, jak se úspěšně používá systém AspireAssist, včetně toho, kdy a jak účinně odsávat. Toto je nejlepší doba pro zahájení programu úpravy životního stylu a provedení postupných změn návyků ve stravování a cvičení.

Po této návštěvě si vezmete s sebou domů základní soupravu AspireAssist. Tato souprava má následující součásti: 1) Nádobku Companion, malé zařízení (přibližně o velikosti vaší dlaně), kter slouží jako pomůcka při vyprazdňování potravy z vašeho žaludku, 2) související příslušenství, a 3) malou přenosnou taštičku pro uložení těchto pomůcek. Přenosná taštička je malá a nenápadná, takže ji lze nosit v kabelce nebo v kufříku. Přenosnou taštičku byste měli začít s sebou neustále nosit, abyste mohli po každém jídle začít odsávat.  

04: Co lze očekávat v prvním roce

ZAČÍNÁME SE SYSTÉMEM ASPIREASSIST (1. MĚSÍC)

Během prvního měsíce mnoho pacientů pozoruje velmi rychlý váhový úbytek! Cílový váhový úbytek je přibližně 1/2 až 1 kilogram týdně, je však pravděpodobné, že během několika prvních týdnů bude váhový úbytek rychlejší. Průběh bude u každého velmi odlišný a zvykání si na nový systém může nějakou dobu trvat. Během této doby se začnete učit, jak použití systému začlenit do běžného denního života a jak systém AspireAssist pohodlně používat. Do konce prvního měsíce pacienti mohou pociťovat nárůst energie a zlepšení kontroly nad svým zdravotním stavem. A také vám možná začnou být volné šaty!

Váš lékař vás také bude pečlivě sledovat, aby se ujistil, že hubnete úspěšně a zdravě. Po několika týdnech používání systému AspireAssist většina pacientů absolvuje následnou kontrolu u lékaře. Během této návštěvy lékař možná zkrátí sondu, aby ji upravil podle případného váhového úbytku v okolí místa, kde je zavedena.

V této době se také můžete stát členem podpůrné skupiny pacientů užívajících systém AspireAssist. Tyto skupiny jsou výbornou metodou, jak si zachovat motivaci, vzájemně se učit a nesejít ze správné cesty!

POKRAČOVÁNÍ VEDE K VÝSLEDKŮM (2. – 6. MĚSÍC)

Jestliže budete pravidelně odsávat, bude rychlý váhový úbytek pokračovat! V této době byste již měli být schopni odsávat rychleji a účinněji. Budete mít zavedeny rutinní postupy, mimo jiné kde a jak je odsávání začleněno do vašeho denního rozvrhu. V této době byste se měli soustředit na odsávání po každém jídle, 2–3krát denně. Je důležité, abyste byli nadále sledováni vaším zdravotnickým týmem. Pacienti se obecně vrací na kontrolu do ordinace svého lékaře přibližně jednou za měsíc. Součástí těchto návštěv mohou být vyšetření krve, která zajistí, že hladiny elektrolytů a jiné ukazatele v krvi zůstanou ve zdravém rozmezí a že bude podle potřeby zkracována sonda A-Tube.

Do konce šestiměsíčního období pacienti, kteří pravidelně odsávají, ztratí přibližně 40 % své nadváhy. Při těchto dramatických změnách váhy mnoho pacientů začne pozitivně měnit svůj život. V programu úpravy životního stylu se naučíte lépe si vybírat potraviny a pomalu zvyšovat úroveň své fyzické aktivity. V průběhu těchto několika měsíců pravděpodobně zhubnete o jednu nebo dvě velikosti. Odměňte se za pilnou práci nákupem nových šatů!

SOUSTŘEĎTE SE NA POZITIVNÍ ZMĚNY ŽIVOTNÍHO STYLU (6. – 12. MĚSÍC)

U mnoha pacientů pokračuje po 6 měsících hubnutí pomaleji. Se snížením tělesné hmotnosti bude potřeba, abyste snížili počet kalorií, které vaše tělo vstřebává, a mohli tak dál ubývat na váze. Teď bude pravidelné odsávání ještě důležitější. V této době je ideální zaměřit se a změnu životního stylu směrem ke zdravému a vyváženému životu. Se štíhlejším tělem bude cvičení snadnější než kdy dříve a poradenství ohledně životního stylu vás vyzbrojí mnoha nástroji k vypěstování zdravějších stravovacích návyků.

I když lékař bude nadále sledovat vaše pokroky, po šesti měsících se frekvence návštěv u lékaře zpravidla sníží. Také zkracování kožního portu Skin-Port bude teď méně časté. Mnoho pacientů dosáhne cílového váhového úbytku do konce prvního roku pravidelným odsáváním a postupnou změnou způsobu života.

05: Udržení váhového úbytku

UDRŽENÍ ÚSPĚCHU (1. ROK A DÁLE)

Po dosažení cílové váhy se musíte nadále soustředit na udržení váhového úbytku! Po jednom roce mnoho pacientů zjišťuje, že se stravují zdravěji než kdy dříve – jedí menší porce, zařazují do jídelníčku zdravé a výživné potraviny a omezují svačiny mezi jídly. S těmito novými stravovacími návyky si mnoho pacientů dokáže udržet tělesnou hmotnost i při méně častém odsávání– jednou denně nebo i méně. Jiní při snížení četnosti odsávání začnou znovu přibývat na váze. Vy a váš zdravotnický tým společně zjistíte, jaký postup je pro vás nejlepší.

I když se frekvence návštěv u lékaře po prvním roce snižuje, váš zdravotnický tým bude nadále pravidelně sledovat vaše pokroky. Jestliže jste členy podpůrné skupiny pacientů, bude důležité udržovat s touto skupinou kontakt i po uplynutí jednoho roku, abyste si udrželi motivaci k dlouhodobému snížení váhy.

ODSTRANĚNÍ SYSTÉMU ASPIREASSIST

Někteří pacienti si mohou přát, aby byl systém AspireAssist po dosažení požadovaného váhového úbytku z jejich těla odstraněn. Pokud jste významně změnili svůj způsob života, je to možné bez opětovného váhového přírůstku. Všem pacientům doporučujeme, aby před vyjmutím systému AspireAssist přestali s odsáváním na dobu nejméně tří měsíců, aby zjistili, zda dokáží udržet váhový úbytek bez použití tohoto systému. Mnoho pacientů si raději systém AspireAssist ponechá a zajistí si tak udržení váhového úbytku.

06: Časté otázky

Otázka: Musí pacienti více jíst, aby nahradili odsáté kalorie?

V našich klinických studiích pacientů používajících tento prostředek nic nenasvědčuje tomu, že by měl být používán jako výmluva pro zvýšenou konzumaci jídla, nebo že by měla zvýšená konzumace jídla nahradit odsávané kalorie. Ve skutečnosti klinické údaje nasvědčují, že pacienti se lépe ovládají, mají větší zábrany a nemají tendenci k záchvatovitému přejídání. Tyto výsledky naznačují, že mnoho obézních osob přijímá nadměrné množství kalorií spíše kvůli vlivům z prostředí (stres, sociální aktivity, touha po chuti určitého jídla atd.) než kvůli signálům vlastního těla, které by jim sdělovaly, že mají každý den sníst určité množství kalorií.

Otázka: Je zavedení systému AspireAssist trvalé?

Spolu se systémem AspireAssist se provádí léčba životním stylem, takže pacienti se při hubnutí postupně naučí zdravěji jíst a cvičit. Pacientům, kteří s dostatečným úspěchem změnili svůj způsob života, lze sondu odstranit, aniž by znovu přibrali na váze. Podle našich hodnocení většina pacientů, kteří zahájí tuto léčbu, její ukončení odkládá, aby měli jistotu, že si sníženou váhu udrží. Pokud však je k udržení snížené tělesné hmotnosti nutný systém AspireAssist, je pravděpodobné, že po ukončení léčby pacient znovu přibude na váze.

Otázka: Mají pacienti používající systém AspireAssist dostatek živin?

Odsáváním se odstraní pouze přibližně jedna třetina spolknuté potravy a odstraňování jídla probíhá vždy stejnoměrně. Umožňuje účinnou „kontrolu porcí“ bez hladovění, takže se podobá dodržování diety se sníženým kalorickým příjmem. Navíc jsou pacienti pečlivě sledováni, zda se u nich neprojevuje nerovnováha živin nebo elektrolytů, a aby bylo zajištěno, že hubnou zdravě.

Otázka: Proč systém odebírá pouze 30 % kalorií?

Po „úplném“ odsátí (když vyprazdňování potravy zcela ustane) zůstává v žaludku nebo střevech ještě přibližně 70 % kalorií. To se děje z několika důvodů: 1) část potravy již přešla do tenkého střeva, kde se vstřebává; 2) sonda je zavedena převážně do horní části žaludku, takže potrava v dolní části žaludku není odsávána; a 3) část potravy nemusí sondou projít. Naše studie prokázaly, že pacienti, kteří se snaží odsát celé jídlo, v průměru odstraní přibližně 30 % kalorií.

Otázka: Nedochází k problémům s infekcemi?

V klinických studiích jsme nepozorovali žádné rozsáhlejší infekce, byly však občas pozorovány méně významné infekce, které se vyřešily konzervativní léčbou. Stejně jako je tomu u sond pro PEG, tkáně se kolem implantované sondy „zahojí“, takže se vnímavost k infekcím sníží. Pacienti obdrží pokyny, aby stomii pravidelně kontrolovali, zda není zarudlá, není přítomen zánět a pokud si všimnou jakékoli změny, aby kontaktovali svého lékaře.

Otázka: Jak se tento systém liší od bulimie?

Bulimie je psychologické onemocnění, které je charakterizováno epizodami nadměrného a nekontrolovaného záchvatovitého přejídání, po kterém se pacient požité potravy zbavuje zvracením. Bulimie probíhá bez lékařského dohledu, zatímco použití systému AspireAssist je lékařsky kontrolováno a elektrolyty a metabolity jsou pečlivě monitorovány. Použití systému AspireAssist nezpůsobuje bulimii. Úspěšné odsávání vyžaduje pečlivé žvýkání a pomalejší konzumaci jídla, což je v podstatě opakem epizody nekontrolovaného záchvatovitého přejídání. Jedním z hlavních nebezpeční bulimie je poškození zubů a jícnu žaludeční kyselinou; při použití systému AspireAssist takové nebezpečí nevzniká.

Navíc lidé málokdy trpí bulimií a obezitou současně. Pacienti, kteří chtějí zahájit léčbu systémem AspireAssist, absolvují předběžné vyšetření na přítomnost bulimie a jiných psychologických onemocnění, aby bylo jisté, že jsou pro tuto léčbu vhodní.

Otázka: Mohou pacienti se systémem AspireAssist provozovat běžné aktivity, například koupat se nebo plavat?

Ano, jakmile se tkáně kolem sondy zahojí, pacienti se systémem AspireAssist mohou plavat, cvičit nebo se zabývat jinými aktivitami, které jsou součástí jejich každodenního života!

Otázka: Kdy bude systém AspireAssist dostupný?

Systém AspireAssist obdržel v prosinci 2011 známku CE, která znamená souhlas s jeho prodejem v Evropě, a nyní je v omezené míře dostupný v Evropě a ve vybraných dalších oblastech. Systém AspireAssist je v současné době v USA považován za prostředek pro výzkumné účely a není v USA dostupný v komerčním prodeji. I když očekáváme, že v budoucnu požádáme o schválení FDA, nevíme, kdy bude v USA komerčně dostupný.

07: Příběhy úspěchu

Podívejte se, co říkají uživatelé systému AspireAssist o své cestě ke zhubnutí a o tom, jak pomocí systému AspireAssist dosáhli úspěchu.