Find a Doctor
 
Systém AspireAssist®
FDA approved

Systém AspireAssist®


01: Nová metoda hubnutí

Systém AspireAssist je nová metoda, jak mohou obézní lidé zhubnout. Na rozdíl od mnoha jiných způsobů snižování tělesné hmotnosti je tato metoda minimálně invazivní a je vratná. Systém AspireAssist je nyní komerčně dostupný ve vybraných oblastech Evropy i jinde a v USA je předmětem klinického hodnocení.

Mezi možné výhody systému AspireAssist patří následující:

PŘEVRATNÉ VÝSLEDKY

V jednom klinickém hodnocení prováděném v USA pacienti během prvního roku používání systému AspireAssist v průměru zhubli o 21 kg.

RYCHLÉ ZOTAVENÍ

Zavedení tohoto prostředku se provádí ambulantně. Pacienti se často mohou vrátit domů za jednu nebo dvě hodiny a rychle se vrátit do práce.  

JEDNODUCHÝ ZÁKROK

Tento rychlý a jednoduchý zákrok trvá 20 minut a provádí se u vědomého pacienta pod sedativy; není potřebná celková anestezie.

ZDRAVÝ A NORMÁLNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA

Pacienti se systémem AspireAssist mohou jíst a pít normální množství a druhy potravin a tekutin. Ačkoli se pacienti díky poskytovanému poradenství ohledně životního stylu časem naučí chovat zdravěji, nejsou nutné žádné náhlé dietní změny, aby bylo dosaženo váhového úbytku.

VRATNOST

Systém AspireAssist lze kdykoli odstranit 15minutovým ambulantním zákrokem. Tento zákrok se provádí u vědomého pacienta pod sedativy.  

DOSTUPNOST

Vzhledem k tomu, že metoda i prostředek jsou poměrně jednoduché, mohou si systém AspireAssist pořídit i pacienti, kteří si nemohou dovolit bariatrickou operaci.  

02: Jak systém funguje

Systém AspireAssist funguje tak, že snižuje počet kalorií vstřebaných tělem. Po jídle se potrava ihned dostává do žaludku, kde dočasně zůstává a je zahájen proces trávení. Během první hodiny po jídle začne žaludek potravu rozkládat a poté ji přesune do střev, kde jsou vstřebávány kalorie. Systém AspireAssist umožňuje pacientům, aby odstranili ze žaludku přibližně 30 % potravy dříve, než se kalorie začnou vstřebávat, a tím snížili svoji váhu.

 

Systém AspireAssist umožňuje pacientům, aby odstranili ze žaludku přibližně 30 % potravy dříve, než se kalorie začnou vstřebávat, a tím snížili svoji váhu.

 

LÉČEBNÝ PROSTŘEDEK

Při zahájení léčby je do žaludku zavedena speciální sonda. Sonda A-Tube je tenká trubice, která přímo propojuje vnitřek žaludku s kulatým kožním portem Skin-Port nepatrné velikosti, který je umístěn na vnější straně břicha. Kožní port Skin-Port je opatřen ventilem, který lze otevřít nebo zavřít a řídit tak průtok žaludečního obsahu. Po každém jídle pacient touto sondou vyprázdní část žaludečního obsahu do toalety tak, že připojí ke kožnímu portu Skin-Port malé zařízení, které se drží v ruce.

 

Proces vyprazdňování se nazývá „odsávání“ (aspirace).

ODSÁVÁNÍ

Odsávání se provádí přibližně za 20 minut po zkonzumování celého jídla a jeho provedení trvá přibližně 5 až 10 minut. Tento proces se provádí v soukromí na toaletě a potrava odtéká přímo do toalety. Protože odsáváním se odebere pouze třetina potravy, tělo stejně získá dostatek kalorií pro svoji výživu.  

 

FoPro optimální váhový úbytek je potřeba, aby pacienti zpočátku odsávali po každém hlavním jídle (přibližně 3krát denně). Časem se pacienti naučí jíst zdravěji a frekvence odsávání se může snížit.

PODPORA

Tato léčba se používá v kombinaci s poradenstvím ohledně životního stylu. Program kombinuje individuální poradenství a setkávání v rámci podpůrné skupiny, která pacienta motivují k výběru zdravějších potravin, menších porcí potravin a zvýšení fyzické aktivity. Tato léčba rovněž vyžaduje pečlivé a komplexní lékařské sledování, aby bylo jisté, že hubnete zdravě.

 

Pacienti se systémem AspireAssist mají rovněž přístup k soukromé online komunitě, kde mohou diskutovat o tom, jakého pokroku se systémem AspireAssist dosahují a dostane se jim podpory a motivace.

03: Jednoduchý zákrok

Sonda A-Tube se zavede během 20minutového ambulantně prováděného zákroku. Pacienti se obvykle mohou vrátit domů za jednu až dvě hodiny a v porovnání s invazivními bariatrickými operacemi se mnozí z nich vracejí velmi rychle do práce. Umístění sondy A-Tube nevyžaduje celkovou anestezii, provádí se u vědomého pacienta pod sedativy tak, jako mnoho zákroků v zubním lékařství. Postup se velmi podobá obvyklému zavádění sondy pro perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG). PEG sondy se v posledních 30 letech používají pro dlouhodobou výživu pacientů, u nichž nelze dosáhnout odpovídajícího příjmu potravy perorálně.

Stejně jako je tomu při zavádění sondy pro PEG, také sonda A-Tube se zavádí endoskopem ústy. K protažení sondy A-Tube ze žaludku skrz povrch kůže je potřebný pouze velmi malý kožní řez (1 cm).  

Po zhojení kůže kolem sondy (přibližně za 10 dní) lékař připevní kožní port Skin-Port ke konci sondy A-Tube vně těla. Tento zákrok se provádí v ordinaci lékaře a trvá přibližně 5 minut. Jakmile je kožní port Skin-Port připevněn, pacient může zahájit odsávání a okamžitě začne ztrácet na váze.

Pacienti se obvykle mohou vrátit domů za jednu až dvě hodiny a v porovnání s invazivními bariatrickými operacemi se mnozí z nich vracejí velmi rychle do práce.

 

04: Klinické výsledky

V jednom klinickém hodnocení prováděném v USA pacienti během prvního roku v průměru zhubli o 21 kg a do 2 let 23 kg. Nejúspěšnější pacienti – ti, kteří odsávali pravidelně a začali žít zdravěji – ztratili při používání systému AspireAssist 100 % své nadváhy a váhový úbytek si udrželi. Ve srovnání s jinými metodami má systém AspireAssist podobné výsledky, aniž by vyžadoval invazivní změny anatomie nebo procesu trávení.

 

Zdroj: Sullivan S, Stein R, Jonnalagadda S, Mullady D, Edmundowicz S. Aspiration Therapy Leads to Weight Loss in Obese Subjects: A Pilot Study. Gastroenterology 2013;145:1245–1252.

 

05: Lékařské sledování

Jestliže si zvolíte systém AspireAssist, nebudete na hubnutí sami! Váš lékařský tým bude pečlivě sledovat vaše pokroky, aby byla vaše léčba co nejúspěšnější a nejbezpečnější. Bude s vámi pracovat na rozvrhu, který bude zaměřen na následující cíle:

 

ÚBYTEK TĚLESNÉ HMOTNOSTI

Nejdůležitějšími součástmi léčby, které rozhodují o jejím úspěchu, jsou pravidelné odsávání a dobré rozžvýkání jídla potravin, díky kterým dosáhnete požadovaného váhového úbytku. Váš lékařský tým vám pomůže naučit se, jak používat systém AspireAssist v každodenním životě – takže se stane součástí vašeho běžného života, jako třeba čištění zubů.

ŽIVINY

Protože odsávání odebere pouze 30 % vašich kalorií (při každém odsátí), je nepravděpodobné, že by při jeho správném použití docházelo k nedostatkuživin. Podobně jako je tomu při snižování porcí v tradiční dietě, pokud budete jíst vyváženě, vaše tělo bude nadále dostávat nezbytné živiny. Poradenství ohledně životního stylu, které se při používání systému AspireAssist poskytuje, vám pomůže zlepšit výběr potravin. Stejně jako je tomu u mnoha metod hubnutí, lékař vám může doporučit, abyste při léčbě užívali multivitaminové přípravky k zajištění dobrého zdravotního stavu i při sníženém příjmu kalorií.

TEKUTINY A ELEKTROLYTY

Při používání systému AspireAssist vám budou pravidelně měřeny hladiny elektrolytů, aby bylo jisté, že zůstávají v normálním rozsahu. V našich klinických hodnoceních nebyly v důsledku používání systému AspireAssist pozorovány žádné známky vážné elektrolytové nerovnováhy ani dehydratace. Ve skutečnosti mnoho lidí zjistilo, že při léčbě systémem AspireAssist pijí více tekutin, protože pití při jídle jim usnadňuje odsávání.

PÉČE O MÍSTO ZAVEDENÍ KOŽNÍHO PORTU SKIN-PORT

Podobně jako je tomu u tradičních sond pro PEG, je třeba udržovat místo zavedení kožního portu Skin-Port na břiše v čistotě a suchu. Váš zdravotnický tým vás naučí pečovat o místo zavedení a bude jeho stav pravidelně kontrolovat, S výjimkou několika málo činností, jako je například hloubkové potápění, systém AspireAssist neomezuje běžnou fyzickou aktivitu, jako je například plavání nebo běh pro zdraví.

06: Poradenství ohledně životního stylu

Pacienti, kteří učiní změny směrem ke zdravé dietě a cvičení, budou mít z použití systému AspireAssist největší prospěch. Až si časem začnete vybírat zdravější potraviny a zvýšíte svou fyzickou aktivitu, bude možné snížit počet odsávání na jednou denně nebo méně nebo bude možné léčebný prostředek zcela odstranit. S těmito změnami vám pomůže poradenství ohledně životního stylu, které je poskytováno spolu se systémem AspireAssist. Poradenství ohledně životního stylu může být poskytováno formou individuálně přizpůsobených sezení anebo formou skupinových setkání spolu s dalšími pacienty.

 

Poradenství ohledně životního stylu vám pomůže řešit některé příčiny přejídání, včetně emočních a situačních spouštěčů. Přejídání je často spíš než hladem způsobeno okolními faktory, jako je například stres nebo zvláštní události. Jakmile budete schopni stanovit své spouštěče, můžete se naučit vyvarovat se jich a nepřejídat se tak často. Také se naučíte, jaké jsou správné velikosti porcí pro vaše tělo a úroveň aktivity, jak zdravěji vybírat potraviny a jak zařadit systém AspireAssist do běžného stravovacího režimu.

Program také pomáhá dodržovat odsávání po každém jídle, protože nabízí tipy, jak zařadit odsávání do denního režimu. A konečně tento program pomáhá pacientům, aby zůstali motivováni k dlouhodobému udržení hmotnostního úbytku. Mnoho pacientů zjistí, že při použití systému AspireAssist jsou změny ke zdravému životnímu stylu snadnější a snáze se udrží, protože rychleji vidí výsledky svého úsilí.

07: Bezpečnostní informace

Podobně jako je tomu u sond pro PEG, existuje při použití systému AspireAssist malé riziko vážných komplikací. Sondy pro PEG se používají déle než 30 let s nízkým výskytem vážných klinických problémů.

I když s použitím systému AspireAssist není spojeno příliš mnoho rizik invazivních chirurgických zákroků, existují rizika, která jsou spojena s jakýmkoli výkonem. V klinických studiích byly nejběžnějšími komplikacemi bolesti břicha a zácpa nebo průjem. Mezi méně pravděpodobná rizika patří infekce, anémie a syndrom zanořené podložky, který lze obecně vyřešit pomocí konzervativní zdravotní péče nebo výměnou sondy.  

Stejně jako je tomu u jakéhokoli lékařského zákroku, je důležité projednat s lékařem možná rizika i přínosy, což vám pomůže zjistit, zda je systém AspireAssist pro vás vhodný.  

08: Odstranění

Systém AspireAssist lze kdykoli odstranit jednoduchým 15minutovým ambulantním zákrokem. Odstranění je podobné jako zavedení a provádí se u vědomého pacienta pod sedativy (není nutná celková anestezie). Místo zavedení sondy A-Tube se po vyjmutí zpravidla přirozeně uzavře.

 

I když je systém AspireAssist určen ke dlouhodobému použití, někteří pacienti (nebo jejich lékaři) mohou chtít sondu A-Tube odstranit poté, co zhubnou, nebo ze zdravotních důvodů.