Find a Doctor
 
AspireAssist®
FDA approved

AspireAssist®


01: En ny metod att gå ned i vikt

AspireAssist är en ny lösning för överviktiga människor att gå ned i vikt. Till skillnad från många andra viktminskningsmetoder är den minimalt invasiv och reversibel. AspireAssist är nu kommersiellt tillgänglig i vissa regioner i och utanför Europa och genomgår för närvarande kliniska studier i USA.

Med AspireAssist kan följande fördelar uppnås:

DRAMATISKA RESULTAT

I en klinisk studie i USA gick patienterna ned 21 kg i genomsnitt med AspireAssist.

SNABB ÅTERHÄMTNING

Placering av enheten är en poliklinisk procedur. Patienter kan ofta åka hem inom några timmar och snabbt återgå till arbetet.  

ENKEL PROCEDUR

Proceduren tar endast 20 minuter och utförs under medveten sedering (conscious sedation) – ingen narkos krävs.

HÄLSOSAM, NORMAL LIVSSTIL

Med AspireAssist kan patienter äta och dricka normala mängder och typer av mat. Även om patienterna med tiden kommer att lära sig hälsosammare vanor genom livsföringsrådgivning krävs inga plötsliga förändringar i kosten för att gå ned i vikt.

REVERSIBEL

AspireAssist kan när som helst avlägsnas genom en poliklinisk procedur som tar cirka 15 minuter. Den utförs under medveten sedering.

PRISVÄRD

Genom att proceduren och enheten är relativt enkla kan AspireAssist vara ett alternativ för patienter som inte har råd med bariatrisk kirurgi.  

02: Så här fungerar det

AspireAssist fungerar genom att reducera kalorierna som absorberas av kroppen. Efter en måltid transporteras maten direkt till magsäcken där maten tillfälligt lagras och matsmältningsprocessen startar. Under den första timmen efter en måltid börjar magen att bryta ned maten och för sedan maten vidare till tarmarna där kalorier absorberas. AspireAssist låter patienten ta bort cirka 30 % av maten från magsäcken innan kalorierna absorberas av kroppen, och ger därigenom en viktminskning.

 

AspireAssist låter patienten ta bort cirka 30 % av maten från magsäcken innan kalorierna absorberas av kroppen, och ger därigenom en viktminskning.

 

ENHETEN

För att börja terapin placeras en speciellt utformad slang i magsäcken. A-Tube är en tunn slang som ansluter insidan av magsäcken direkt till en diskret Skin-Port på utsidan av buken. Skin-Port är ungefär lika stor som en pokerspelmark. Skin-Port har en ventil som kan öppnas och stängas för att reglera flödet av maginnehållet. Patienten tömmer en del av maginnehållet i toaletten genom denna slang efter varje måltid genom att ansluta en liten handenhet till Skin-Port.

 

Tömningsprocessen kallas "aspiration".

ASPIRATION

Aspirationsproceduren utförs cirka 20 minuter efter att hela måltiden har konsumerats och tar 5 till 10 minuter att slutföra. Proceduren utförs i enskildhet och maten töms direkt i toaletten. Eftersom aspirationen endast tar bort en tredjedel av maten får kroppen fortfarande de kalorier som den behöver för att fungera.  

 

För optimal viktminskning bör patienterna initialt aspirera efter varje större måltid (cirka 3 gånger om dagen). Med tiden lär sig patienterna att äta mer hälsosamt och de kan minska antalet aspirationer.

Support

Denna terapi används tillsammans med livsföringsrådgivning. Detta program kombinerar enskild rådgivning och gruppmöten för att främja hälsosammare matval, mindre portioner och mer fysisk aktivitet. Terapin kräver också noggrann och omfattande övervakning av en läkare för att säkerställa att du går ned i vikt på ett hälsosamt sätt.

 

AspireAssist-patienter har även en privat gemenskap online där de kan diskutera sina framsteg med AspireAssist och få stöd och motivation.

03: Enkel procedur

A-Tube placeras genom en poliklinisk procedur som tar cirka 20 minuter. Patienter kan vanligen åka hem inom några timmar och många återgår till arbetet mycket snabbt jämfört med invasiva bariatriska operationer. Placeringen av A-Tube kräver ingen narkos utan utförs i stället under medveten sedering, vilken används vid många dentala procedurer. Proceduren är mycket lik den rutinmässiga placeringen av PEG-slangar. Under de senaste 30 åren har PEG-slangar använts för långsiktig matning av patienter som inte oralt kan få tillräckligt med näring.

I likhet med placeringen av en PEG-slang förs A-Tube in genom munnen med hjälp av ett endoskop. Endast ett mycket litet hudsnitt (1 cm) behöver göras för att dra A-Tube genom hudytan från magsäcken.  

När huden har läkt runt slangen (cirka 10 dagar) ansluter läkaren en Skin-Port till änden av A-Tube utanför kroppen. Detta tar cirka 5 minuter och kan göras på läkarens mottagning. När Skin-Port har installerats kan patienten omedelbart börja aspirera och gå ned i vikt.

Patienter kan vanligen åka hem inom några timmar och många återgår till arbetet mycket snabbt jämfört med invasiva bariatriska operationer.

 

04: Kliniska resultat

I en klinisk studie i USA gick patienterna ned i genomsnitt 21 kg under det första året och 23 kg efter två år. De mest framgångsrika patienterna – de som aspirerar regelbundet och börjar att göra hälsosammare matval – har gått ned 100 % av deras övervikt med AspireAssist och har upprätthållit denna viktminskning. Jämfört med andra metoder visar AspireAssist liknande resultat utan behov av invasiva ändringar i anatomin eller matspjälkningen.

 

Källa: Sullivan S, Stein R, Jonnalagadda S, Mullady D, Edmundowicz S. Aspiration Therapy Leads to Weight Loss in Obese Subjects: A Pilot Study. Gastroenterology 2013;145:1245–1252.

 

05: Medicinsk övervakning

När du väljer AspireAssist är du inte ensam på din väg mot ett lättare liv! Ditt medicinska team kommer att noga övervaka dina framsteg för att göra din terapi så framgångsrik och säker som möjligt. De kommer att samarbeta med dig för att bestämma ett schema med syfte att noga övervaka följande:

 

VIKTMINSKNING

Att aspirera regelbundet och lära sig att tugga maten noga är de viktigaste delarna av denna terapi för att du skall nå dina viktminskningsmål. Ditt medicinska team hjälper dig att passa in AspireAssist i ditt dagliga liv – så att den blir en del av din rutin, precis som att borsta tänderna.

NÄRINGSÄMNEN

Eftersom aspiration endast tar bort 30 % av dina kalorier är det inte troligt att AspireAssist orsakar näringsbrist när den används på rätt sätt. I likhet med att minska portionerna med traditionell diet kommer din kropp fortfarande att få de viktiga näringsämnen den behöver om du äter välbalanserade måltider. Livsföringsrådgivningen som ges tillsammans med AspireAssist kommer att hjälpa dig att förbättra din matvanor. Och i likhet med många andra viktminskningsmetoder kan din läkare rekommendera att du tar en multivitamin under terapin för att hålla dig frisk när du minskar ditt intag av kalorier.

VÄTSKOR OCH ELEKTROLYTER

Dina elektrolytnivåer kommer att övervakas regelbundet medan du använder AspireAssist för att kontrollera att de håller sig på normala nivåer. Våra kliniska studier har inte visat tecken på allvarlig elektrolytobalans eller dehydrering som ett resultat av AspireAssist. Många patienter upptäcker att de faktiskt dricker mer vätska med AspireAssist eftersom vätskeintag tillsammans med måltider underlättar aspirationen.

HÄLSA VID SKIN-PORT-STÄLLET

Som med traditionella PEG-slangar ska Skin-Port på buken hållas ren och torr. Ditt medicinska team kommer att lära dig att sköta om detta ställe, och de kommer att kontrollera stället regelbundet för att se till att det håller sig friskt. Med undantag för några få aktiviteter, t.ex. djupdykning, begränsar AspireAssist inte normala fysiska aktiviteter såsom simning och joggning.

06: Rådgivning om livsföring

Patienter som gör hälsosamma förändringar när det gäller kost och motion har den största nyttan av AspireAssist. Med hälsosammare matvanor och ökad fysisk aktivitet kan du med tiden minska antalet gånger du aspirerar till en gång per dag eller mindre. Du kanske till och med kan ta bort enheten permanent. För att hjälpa dig med dessa förändringar kommer livsföringsrådgivning att ges tillsammans med AspireAssist. Rådgivningen om livsföring kan arrangeras som enskilda samtal och/eller gruppsessioner med andra patienter.

 

Rådgivningen hjälper dig att bearbeta några av orsakerna till överdrivet ätande, inklusive emotionella och situationsrelaterade triggare. Överdrivet ätande orsakas ofta av miljöfaktorer såsom stress eller speciella händelser – inte riktig hunger. När du börjar att identifiera dina triggare kan du undvika dem så att du inte äter för mycket lika ofta. Du kommer också att lära dig vilka portionsstorlekar och aktivitetsnivåer som är lämpliga för din kropp, hur du kan göra hälsosammare matval och hur du kan införliva AspireAssist i dina matvanor.

Programmet stimulerar också till efterlevnad med aspirationen efter varje måltid genom att ge tips om hur du kan passa in aspirationen i de dagliga rutinerna. Slutligen hjälper programmet patienterna att upprätthålla motivationen och bibehålla deras viktminskning på lång sikt. Många patienter upptäcker att AspireAssist gör det lättare att genomföra och behålla hälsosamma förändringar i livsföringen eftersom de snabbare kan se resultaten av sina ansträngningar.

07: Säkerhetsinformation

AspireAssist har, i likhet med PEG-slangar, en låg risk för allvarliga komplikationer. PEG-slangar har använts i över 30 år med en låg förekomst av allvarliga kliniska problem.

Även om AspireAssist inte har många av de risker som förknippas med invasiva kirurgiska procedurer finns det dock risker, som med alla procedurer. I kliniska studier har de vanligaste komplikationerna varit obehag i buken och förstoppning/diarré. Andra mindre troliga risker omfattar infektion, anemi och att slangstoppet sätter sig i magsäckens vägg, vilket vanligen kan lösas med konservativ medicinsk vård eller slangbyte.  

Som vid andra medicinska procedurer är det viktigt att diskutera de möjliga riskerna och fördelarna med din läkare för att bestämma om AspireAssist är det rätta valet för dig.

08: Borttagning

AspireAssist kan när som helst avlägsnas genom en enkel poliklinisk procedur som tar cirka 15 minuter. Borttagning liknar proceduren för placering och utförs under medveten sedering (narkos behöver inte användas). Efter ingreppet stängs vanligen A-Tube-stället naturligt av sig själv.

 

Medan AspireAssist är avsedd för långsiktig användning kan vissa patienter (eller deras läkare) vilja ta bort A-Tube efter viktminskning, eller av medicinska skäl.